Konkurss „Saaremaa suveniir 2013″

09. aprill, 2013

Saaremaa kruiis 17 1297326724Saaremaa on nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud arenev turismipiirkond. Eesmärgiga mitmekesistada Saare maakonda ja Kuressaare linna tutvustavate ning piirkonna mainet kujundavate suveniiride valikut kuulutas Kuressaare Linnavalitsus koostöös Saare Maavalitsusega välja KONKURSI „SAAREMAA SUVENIIR 2013”

 

  • Konkursile oodatakse kvaliteetseid suveniire, mis rõhutavad Saaremaa ja Kuressaare omapära, on huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.
  • Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  • Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, millel on kiri „Saaremaa suveniir 2013” ja töö märgusõna
  • Konkursi auhinnafond on 1450 eurot, eripreemia teemal „Kuressaare 450“.
  • Tööde esitamise lõpptähtaeg on 26. aprill 2013.
  • Töid hindab kuni 12-liikmeline hindamiskomisjon.
  • Konkursile esitatud töödest koostatakse mai esimeses pooles avalik väljapanek.

Konkursi täpsed tingimused on kättesaadavad Kuressaare linnavalitsuse arendusosakonnas ning linnavalitsuse ja maavalitsuse kodulehtedel www.kuressaare.ee ja MailScanner has detected a possible fraud attempt from “www.saare.ee” claiming to bewww.saare.maavalitsus.ee

Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil linn@kuressaare.ee.