Konverents “Kohtumised öise linnaga”

14. juuni, 2022

Konverents “Kohtumised öise linnaga” toimub Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusvahelise Visuaaluuringute Võrgustiku koostööprojektina 18.-19. juunil ERMis. Esitletakse ka vastvalminud dokfilme Tartu ööelust.

 Konverentsile eelneval viiel päeval toimub loomeresidentuur, kus filmitegija Jeff Silva juhendamisel valmistavad 12 residenti öisest Tartust neli dokumentaalteost. Neid näidatakse Jakob Hurda saali juures terve konverentsi vältel. Ööteoste loomisprotsessi üle arutleb Silva koos residentidega ERMis 19. juunil kell 10.30.  

ERMi teadur ja konverentsi korraldaja Karin Leivategija toob esile öise linnaruumi uurimise teema vajalikkuse: „Kuna öist aega, eriti linnaööd, on ajalooliselt tajutud kui pahelist, ohtlikku aegruumi, kus toimuvat tuleb eelkõige kontrollida ja keelata, siis on selle olemus ja väärtus seni suuresti uurimata. Niisiis otsustasime kõrvale jätta käsitluse ööst kui lahendamist vajavast probleemist ning süveneda selle eri tähendustesse ja kogemustesse.” 

Konverentsi töökeel on inglise keel ja see hõlmab nii suulisi ettekandeid kui dokumentaalfilme, mis küsivad mitme lähenemisnurga kaudu, mis on öö ning missugused on selle tähendused. Mis on öös teistmoodi kui päevas? Kuidas erineb ööaeg kultuuriti ja geograafiliselt? Vaadeldakse inimeste öökogemusi ning seda, kuidas need on ajas muutunud.

Ettekannetes ja filmides põigatakse näiteks läbi Londoni ja Shangai ööturgudelt ning São Paulo elektroonilise tantsumuusika peomaastikult, kohatakse Nepalis öösel liikuvaid loomi, näidatakse inimsuhteid Arktika talvepimeduses ning tavainimeste toimetusi Guantánamo linna argiöös. Samuti esitatakse küsimus, mida tähendab inimkonnale, kui ülevalgustatud linnade tõttu muutub Linnutee meie öötaevas nähtamatuks. 

  Korraldajad ootavad konverentsile tudengeid, uurijaid ja loomeinimesi, ööelus tegutsejaid, kultuurihuvilisi. Osavõtt on kõigile tasuta ning oodatud on needki, kes soovivad üksnes mõnda huvipakkuvat ettekannet või filmi kuulata-vaadata.

Lisainfo, programm, päevakava ning registreerimislink: https://www.erm.ee/et/konverents-kohtumised-oise-linnaga