Konverents: Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?

01. juuli, 2019

Kutsume loomemajandusehuvilisi konverentsile, kus eksperdid Eestist ja välismaalt annavad hinnangu valdkonna arenduseks tehtud tegevustele ning arutleme selle üle, mis ootab meid ees tulevikus.

Konverents “Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?” toimub 29. augustil looduskaunil Laulasmaal, Arvo Pärdi Keskuses kl 9.30–17.00. Kohtade arv on piiratud. Kindlusta koht – pane ennast kirja!

KAVA:
9.30–10.00 Kogunemine
10.00–10.10 Tervitussõnad
10.10–11.00 Keynote: John Newbigin OBE “Beyond the Creative industries ” (inglise keeles)
11.00–12.00 Yrjö Ojasaar “Mida loomemajandus suudab?” (inglise keeles)
12.00–12.30 Kohvipaus
12.30–13.00 Ragnar Siil.  Loomemajanduse tugistruktuuride hetkeolukord ja arenguperspektiivid – järeldused arenduskeskuste diagnostikaprotsessist.
13.00–14.00 Tiia Vihand, Raul Järg, Edith Sepp, Virgo Sillamaa. Eesti loomemajanduse paneel: Millise strateegiaga saame tulevikule vastu minna. Modereerib Ragnar Siil
14.00–14.45 Lõuna
14.45–15.45 Ragnar Siil, Ott Rätsep, Jana Pavlenkova, Triinu Simkin. Loomemajandusega ääremaastumise vastu! Nutikas jääb maal ellu! Uuuu – kas seal on keegi?. Modereerib Jorma Sarv
15.45–16.15 Ettevõtjate kogemused: Kaugest külast laia maailma
16.15–17.00 Ekskursioon Pärdi keskuses

Osavõtutasu on 50 eurot, millele lisandub käibemaks. REGISTREERU konverentsile sellel veebilehel.

Konverentsi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest ja Briti Nõukogu.

John Newbigin on rahvusvaheliselt tunnustatud loomemajanduse ekspert. Tal on valdkonnas laialdane kogemus, mille hulka kuulub Creative England Ltd asutaja ja esimees ning Battersea kunstikeskuse ja Whitechapeli galerii usaldusisik. Ta on Hongkongi ülikooli auprofessor ja Londoni kultuurisaadik.

Oma varasemas tööelus on John Newbigin olnud Channel 4 Television’i ärisuhte juht, kultuuri-, meedia- ja spordiosakonna eriesindaja ning opositsiooni juhi poliitika nõunik. Ta on lõpetanud Cambridge’i Ülikooli.

Yrjö Ojasaar on visionäär, investor, koolitaja ja mentor. Ta on nõustanud riskikapitali kaasrahastamist firmadele nagu Fortumo, Pipedrive, Tahe Outdoors ja teised. Yrjö on olnud ka kahe tehnoloogiaettevõtte Publification (UK) ja Braggone (FIN) tegevjuht. Yrjo on erinevate rahvusvaheliste kiirendite ja inkubaatorite koolitaja ja juhendaja, sealhulgas Euroopa Innovatsiooniakadeemia (FRA), 3TF (IRQ) ja Startup Wiseguys (EST). Yrjö tegutseb mitmete organisatsioonide, sealhulgas Prototroni, Eesti Teenusmajanduskoja ja Majandusministeeriumi innovatsiooninõukogu juures. Ta on õppejõud EBSis, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Yrjö on lõpetanud B.A. Virginia ülikool, cum laude ja J.D., Minnesota ülikool, cum laude.

Ragnar  Siil on rahvusvaheliselt tuntud kultuuripoliitika ja loomemajanduse strateegiate ekspert. Ragnar on läbi viinud projekte ja koolitusi, pidanud kõnesid ning nõustanud valitsusi ja kultuuritegelasi rohkem kui 30 riigis üle maailma.Ragnaril on Euroopa tasandil laialdased kogemused. Ta on olnud ELi loomemajanduse eksperdirühma juht, Euroopa Loomemajanduse Allianssi liige, kes esindab Eestit UNESCO 2005. aasta konventsioonis ning nõustab mitut Euroopa linnade pealinna kandidaatriiki. 2016-2018 töötas Ragnar kultuuri- ja loomemajanduse eksperdina ELi-idapartnerluse kultuuri ja loovuse programmis, nõustades valitsusi, kultuuriettevõtjaid ja teisi sidusrühmi Ukrainast, Gruusiast, Moldovast, Armeeniast, Aserbaidžaanist ja Valgevenest.

Tiia Vihand on Eesti disainikeskuse juhatuse liige alates 2017. aastast. Tiial on disainivaldkonnas pikaajaline kogemus, ta on valdkonna arengutega rohkem või vähem seotud alates 1997. aastast, töötades Eesti Kunstiakadeemias mh välissuhete prorektori ja arendusprorektorina. Tiia on osalenud Eesti disainipoliitikate ja -tegevuskavade väljatöötamisel. Oli Eesti Disainikeskuse üks asutajaid 2008. aastal ja üks Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia rahvusvahelise ühisõppekava „Disain ja tootearendus” käivitajaid. Oma muus tööelus on Tiia olnud pikaajaliselt seotud kõrghariduse arendamise ja rahvusvahelistumisega nii EKA-s, TÜ-s kui TTÜ-s, esindanud Eesti kõrgharidust Euroopa Komisjoni juures, olnud EL haridusprogrammide eksperdiks, tegelenud erinevate rahvusvaheliste koostööprojektide algatamise ja juhtimisega. Tiia on lõpetanud Tartu Ülikooli (matemaatika ja õigusteadus) ning Rutgers University (USA, hariduse juhtimine ja hariduspoliitika).

Raul Järg juhib aastast 2013 Eesti Arhitektuurikeskust. Ta seisab Eesti arhitektuuri tutvustamise eest nii kodu kui ka välismaal, organiseerides arhitektuuribiennaale. Raul peab oluliseks linnaruumi kujundamist just inimesele mugavaks, mitte niivõrd lähtudes autodest, ning arhitektidele mitmekülgsete arenguvõimaluste pakkumist.

Raul Järg on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala (2001), töötanud praktikandina Torontos Parkin Architects’is (2005-2007), Rakveres linna peaarhitektina (2008- 2012) ning arhitektina arhitektuuribüroos Ühinenud Arhitektid.

Edith Sepp on Eesti Filmi Instituudi juhataja ja praegu palju meediakära tekitanud Filmi Eestis tagasimakseprogrammi ellukutsuja. Edith on töötanud produtsendi ja režissöörina Suurbritannias, tootes raadiosaateid ja dokumentaalprogramme BBC’le, dokumentaalfilme Šoti televisioonile STV ning on olnud ka eraettevõtja tootmise alal. Edith Sepp on aidanud Balti Filmi- ja Meedia koolis kujundada rahvusvahelist filmimagistri programmi. Aastast 2010 on ta kultuuriministeeriumi filminõunik. Filmivaldkonna õpinguid alustas ta Lodzi’s asuvas Poola riiklikus filmikoolis ja jätkas Suurbritannias, kus ta 1997. aastal omandas magistrikraadi filmirežii erialal Sheffieldi ülikoolis.

Virgo Sillamaa on muusika arenduskeskuse Music Estonia juht ning 21 riiki ühendava EMEE – Euroopa muusikaeksportijate võrgustiku juhatuse liige. Virgo on ka Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu eestvedaja ning loomeettevõtte Avarus omanik. Muusika on talle väga hingelähedane ning võimalusel tegutseb Virgo ka muusikuna.

Ott Rätsep on disainer ning pärandi ja kohaliku elu edendaja Kagu-Eestis. Ta annab oma panuse nii Postitee MTÜ, Sakala tee MTÜ tegevusse ning veab ka Louis Kahni Eesti sihtasutuse tööd. Ott on aktiivne ka Eesti Omanike Keskliidus, seistes pärandiväärtusega objektide heaperemeheliku säilitamise eest.

Jana Pavlenkova on Ida-Virumaa patrioot ja loomemajanduse hing. Ta seisab selle eest, et elu Ida-Virus igati käima läheks ning inimeste võimalused avarduksid. Igapäevatööd teeb Jana Prototroni rahastusprogrammis, mis aitab paljulubavatel startuppidel oma tooteid arendada. Jana on üks neid, kelle algatusel tehakse Narva linna visuaalse multimeedia keskust OBJEKT.

Triinu Simkin on ettevõtte ODE Disain looja ja MTÜ Väärt Raplamaa Toode üks eestvedajatest. Triinu alustas äritegevusega 4 aastat tagasi, ettevõte sündis soovist olla rohkem oma laste jaoks olemas.  Triinu on Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppinud rõivaste tehnilist disaini ja varem töötanud Tallinnas ametirõivaid tootvas ettevõttes disainerina. Siis tekkis aga soov maale kolida ja töökoht tuli kohaliku alternatiivi vastu välja vahetada.

Andres Labi on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala (2000, MA) ning läbinud TalTech Design & Engineering magistriõppe (2017, MSc). Ta on omandanud arhitektuuri restaureerimise jakonserveerimise litsentsi (2011) ning täiendanud end Brüsselis urbanistika vallas (LUCA, 2012-2013). Andres on töötanud sisearhitektina firmas Ars Projekt OÜ (2000-2004), alates 2004 sisearhitektuuri- ja disainibüroos Ruumilabor (asutaja japartner).

Lisaks disainibüroole on Andres tegev ettevõttes Tie&Apron OÜ (2013), mille tegevus keskendub unikaalse disainiga põlledetootearendusele ning müügile.

Jorma Sarve ekspertvaldkondadeks on strateegiline kavandamine, kultuuri- ja spordipoliitika ning loomemajandus. Lisaks pakuvad talle suurt huvi kultuuri seosed teiste valdkondadega, kultuurikorralduse mudelid ja praktikad ning erinevate projektijuhtimise tööriistade analüüsimine.

Tiina Viira on pärit Väike Maarjast, elanud peamiselt Tallinnas, Londonis ja 2013 aastast Pärnus. Tööalaselt olnud tegev peamiselt restorani ja turismimajanduses. Ta on lõpetanud EHTE kooli Hotelli-ja Turismimajanduse erialal 2001 aastal. Londonis elades töötanud ning pakkunud teenuseid oma ettevõtte kaudu kinnivarahooldus ja -haldus valdkonnas. Pesuliisu OÜ sündis pea 3 aastat tagasi, soovist elada sõltumatult ja olla oma aja peremees. Pesuliisu tooted on tekkinud isiklikust vajadusest ja nüüdseks leidnud tee Euroopasse läbi ETSY müügiplatvormi ning mitme edasimüüja Soomes ja Hollandis.