Koolitus

07. september, 2009

Töötajate koolitamine on vajalik nii ettevõtte kui ka töötajate arendamiseks. Koolitus peab olema seotud ettevõtte eesmärkidega ning aitama kaasa  töötajate ametialaste teadmiste ja oskuste arendamisele ja hoiakute kujunemisele. Ettevõtte juhi ülesandeks on tagada töötajate tööalase koolituse korraldamine. Ettevõtjal tuleb kanda ka koolituskulud ning maksta töötajale koolituse ajal keskmist töötasu (Töölepingu seadus § 28 lg 5). Kui tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi (võrreldes mõistlike kulutustega), võib sõlmida koolituskulude hüvitamise kokkuleppe, kus lepitakse kokku siduvusaeg, mille jooksul töötaja peab töötama selles ettevõttes. Siduvusaeg ei tohi olla pikem kui kolm aastat (TLS § 34)

Selleks, et koolitus oleks tulemuslik, tuleb hinnata koolitusvajadust ning koostada koolituseelarve ja koolitusplaan. Koolitusvajaduse väljaselgitamiseks on kasulik viia läbi töötajatega arenguvestlused. Arenguvestluse käigus leitakse, missugused  teadmised ja oskused ning hoiakud iga töötaja puhul arendamist vajavad. Saadud info põhjal selgitatakse välja koolitusvaldkonnad ning koostatakse koolitusplaan.

Koolitusplaan peab olema kooskõlas ettevõtte võimalustega (koolituseelarve). Koolitusplaanis tuuakse enamasti välja koolituse valdkond, teema, toimumise aeg, koht, läbiviija ja maksumus.

Koolitaja valikul võiks arvesse võtta eelnevaid kogemusi ning koolitusfirma kohta saadud tagasisidet, ka koolitaja tuntust, koolitusmeetodeid jne.

EAS pakub ettevõtjatele erinevaid koolitusi ja seminare. Vaata lisaks: Väikeettevõtja arenguprogramm. Mitmesuguseid koolitusi ja teabepäevi ettevõtjatele korraldavad ka Tallinna Ettevõtlusamet ja Tartu Linnavalitsus.

Juhtimise alaseid koolitusi korraldavad Tallinna Tehnikaülikool , Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Koolitusi ettevõtjatele pakub ka Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Vaata ka Eesti Kaubandus- Tööstuskoja koolituskalendrit.

Pane tähele:

  • hinda enda ja oma töötajate koolitusvajadust vähemalt kord aastas ning koosta koolituseelarve ja koolitusplaan;
  • kasuta koolitustoetusi ja koolitusosakut;
  • koolitaja valikul eelista tuntud koolitajaid ja kõrgkoolide poolt korraldatud koolitusi.