Koolmeistrite improvisatsioonist sündinud multifilmid aitavad esitleda Eesti loodust

09. november, 2010
Kolmapäeval, 10. novembri hommikul kell 9 annavad 90 Eestimaa koolmeistrit Narvas avalöögi projektile „Loodus õpetab õpetajaid“ Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Projekti koolituse avapäeval saavad koolmeistrid looduse jälgimise õpet tuntud loomapsühholoogilt Aleksei Turovskilt ja teistelt loodusekspertidelt. Loodusest inspireeritud pedagoogide kätetöö tulemusena valmivad multifilmid loodusest, kus oluline osa on looduse omapära märkamisel ja selle esitamisel filmis. Pedagoogide multifilmide tegemise oskust lihvivad kogenud koolinoored Nukufilmi Lastestuudiost.

Projekt jätkub pedagoogidele koduülesandena vahendada oma haridusasutuses omandatud looduse jälgimise oskusi ning laiendada noorte silmaringi filmikunsti valdkonnas, demonstreerides omaloominguna valminud multifilme huvilistele.

Projekti avalöök toimub Ida-Virumaal, kus 1760 pedagoogist ligi 10% on määratlemata kodakondsuse ja ca 20% Vene kodakondsusega.

Projekt lõppeb jaanuaris keskkonnakonverentsiga Jõhvi kontserdimajas, kus demonstreeritakse pedagoogide valmistatud multifilme huvilistele. Konverentsi läbivaks teemaks on looduse ja keskkonna ühendav roll ühiskonnas.

Projekti „Loodus õpetab õpetajaid“ eesmärgiks on Eesti looduse esitlemine Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanikele (edaspidi EKRK) ning sellega suurendada huvi Eestimaa ja selle kultuuri vastu, misläbi suureneb EKRK-de ja Eesti kodanike teabevälja ühisosa ja edeneb suhtlus ELi kodanike ja EKRKde vahel.

Euroopa kolmandate riikide kodanikud on inimesed, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Liechtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Kõikide teiste riikide kodanikud on EKRKd. Eesti puhul kuuluvad EKRKde hulka ka määratlemata kodakondsusega isikud.

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium, toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledži, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Jõhvi Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga.

MTÜ Ökokratt on sarnaseid projekte läbi viinud aastast 1999 ning Ida-Virumaal alates 2005. aastast.

www.okokratt.ee