Koostöö tootmisettevõtetega

10. oktoober, 2009

Koostöö tootmisettevõtetega puudutab enamikku loovisikuid. Kui on otsustatud hakata ettevõtjaks, mõeldud läbi ja leitud oma toode või teenus ning kliendid, siis võime loomeettevõtet tinglikult käsitleda väikese tootmisettevõttena. Enamasti on loomeettevõtted väga väikesed ehk mikroettevõtted. Selliste ettevõtete tootmisvõimalused on piiratud peamiselt tootmismahu osas. Iga kasvule orienteeritud ettevõte puutub varem või hiljem kokku probleemiga – kuidas suurendada tootmismahtu? Siinkohal on ettevõtjal peamiselt kaks valikut: laienda oma ettevõtte tootmisvõimalusi või otsida tootmiseks alltöövõtja.

Oma ettevõtte tootmisvõimaluste laiendamine nõuab investeeringuid, mis võib, kuid ei pea saama takistuseks. Alltöövõtja kasuks otsustamisel võivad probleemideks osutuda toodete kvaliteet ja tootmishind. Tootmishinna osas tuleks tähelepanu pöörata ka transpordikuludele, mis võivad oluliselt toote hinda mõjutada.
Loovisikud, kes ei ole ise ettevõtjaks hakanud, kasutavad tavaliselt võimalust müüa oma loovust läbi tootmis- või teenindusettevõtete, kujundades nende tooteportfelle.
Mõlemal kirjeldatud juhul on tegemist tootmisettevõtete ja loovisikute vahelise koostööga. Miks on ühise keele leidmine nii raske?

Kahjuks on ühiskonnas levinud mitmed stereotüübid nii ettevõtjate kui loovisikute kohta. Eelarvamused aga tihtipeale takistavad hea kontakti saavutamist.
Eestis on vähe tootmisettevõtteid ja nendestki enamus teeb allhanget suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele. Kuid täna on paljud ettevõtted oma tegevust ümber hindamas ja ühe võimalusena otsimas koostööd disaineritega, et muuta oma tooted ja/või teenused konkurentsivõimelisemaks. Ettevõtja tahab lahendada oma probleemi, lähtudes neljast aspektist – kvaliteet, innovatsioon, efektiivsus, madalad kulud.

Pane tähele:

  • ole aktiivne koostöövõimaluste otsimisel ja ära lase eelarvamustel oma otsuseid mõjutada;
  • tutvusta oma ideid – valmista ette detailne ja põhjalik esitlus, toodete portfell, näidistooted, tutvusta ka toote/teenuse üksikasju;
  • esitluse koostamisel juhindu reeglist – 10 slaidi/20 min /kirja suurus 30;
  • toote ja/või teenuse tutvustamisel rõhuta ettevõtjale tekkivat kasu;
  • ole lepingute sõlmimisel ülitähelepanelik ning vajadusel ja võimalusel kasutada spetsialistide abi;
  • tunne tootmisprotsessi ja lähtu selle eripäradest;
  • täida lepingut ja pea kinni tähtaegadest.