Koostööprojektid

11. november, 2013

 

TeamLab 
T
ootearendusele pühendatud nädalalõpp, mis toob kokku ühe toote turuletoomiseks vajaliku ideaalmeeskonna. Partnerid: Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Eesti Kunstiakadeemia
teamlab kollane 
ENTRUM
Oleme loomemajanduse valdkonna, spetsiifiliselt muusikatööstuse eestvedajad. Enname välja eriauhinna ning osaleme žürii töös. 
 entrum logo23.09.2010
Ajujaht 
Anname välja loomemajanduse valdkonna eriauhinda ning osaleme Eesti suurima äriideede võistluse žüriis.
 ajujaht
Creative Business Cup 
L
oov Eesti on Taanis toimuva iga-aastase rahvusvahelise loomevaldkonna ettevõtlusideede konkursi Eesti parner, valides välja Eesti esindaja.
 Creative Business Cup

NDPC (Northern Dimension Parnership on Culture)
Administeerime Põhjamõõtme Kultuurialase koostöö veebilehte ning anname välja uudiskirja.

 NDPC-logo20161111
Cross-Innovation (INTERREG IVC)
11 Euroopa linna koostööprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja sektoritevahelise koostöö (loomemajandus vs. kasvusektorid) strateegia ning ühtlasi aidata kaasa sektoritevaheliste rahvusvaheliste koostööprojektide tekkele. Loov Eesti roll projektis on leida 10 sobivat ettevõtet projektis osalema.
 CrossInnovation

TAB FAB 
Läti, Leedu, Soome, Poola ja Eesti ühisprojekt EUSBR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) strateegia osana, mille eesmärgiks on tõhustada Läänemere piirkonna koostööd looemmajanduse valdkonnas.

 EUSBCR