Koostöövõrgustik „Unistused ellu!“ esmärk ona kasvatada ettevõtlikke lapsi ja noori

20. märts, 2012

14. märtsil kogunesid Eesti Kaubandus-Tööstuskojas noorte ettevõtlikkuse arendamisest huvitatud ettevõtete, koolide ja teiste organisatsioonide esindajad. Neil kõigil on unistus ettevõtlikust Eestist ja selle elluviimiseks loodi koostöövõrgustik „Unistused ellu!“. Selle algatuse eesmärk on, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori. „Unistused ellu!“ tegevust koordineerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Energia on üks koostöövõrgustiku asutajatest.


Eesti Energia juhatuse liige ja SA Entrum nõukogu liige Margus Rink ütles asutamisüritusel, et noorte ettevõtlikkuse arendamine on hea näide ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. „Eestile on vaja, et kasvaksid järgmised põlvkonnad, kes oleksid laetud energiast Eesti elu edasi viia,“ rääkis Margus. Tema kogemuse põhjal tulevad paljud noored täna ettevõtlikkusprogrammidega passiivselt kaasa  – lihtsalt kuulama ja teiste kogemusi nautima. Margus Rink tahaks rohkem näha aga seda, et noored astuvad kuulajarollist sammu edasi ja hakkavad midagi reaalselt ellu viima. „Just sinna tuleb meil pürgida, et noored kääriks käised ja teeks midagi ära,“ rääkis Margus.

Ta lisas, et just ettevõtjatel on kõige paremad praktilised teadmised selle kohta, mida asja ärategemiseks tegelikult vaja on. „Meie oleme praktikud, kelle roll on noori innustada ja õpetada, et nad astuksid esimese sammu. See esimene samm on kõige olulisem; pärast seda läheb juba lihtsamalt,“ ütles Margus.

“Unistused ellu!” avaüritusel osalesid ka mitmesugustes noorteprogrammides oma ettevõtlikkust arendavad noored. Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Joel Süldre, kes viib oma ettevõtlikku projekti EnergiaTV ellu ENTRUM programmi raames, pidas väga oluliseks seda, et ettevõtted oleks rohkem avatud ühiskonnale ja noortele. “Konkreetselt võiks see väljenduda näiteks selles, et ettevõtted loovad enda juurde noorteklubid,” pakkus Joel välja.  Joel usub, et selline organiseerumine annaks noortele võimaluse juba varakult oma suhtevõrgustikku laiendada ja oma silmaga näha, mida tähendab ettevõtlus. “Noortele on vaja inspireerivaid eeskujusid ning nendeks eeskujudeks võiksidki olla ettevõtjad, kes noored oma mentorluse alla võtavad,” rääkis Joel.

SA Entrum tegevjuht Darja Saar ütles, et Eesti kõige olulisem ressurss on ettevõtlikud ja suure saavutusvajadusega noored, kes unistavad ning suudavad unistused tegudeks muuta mõeldes sealjuures ka oma kodumaa arendamisele. „Ainuke viis saavutada seda, et meil selliseid noori rohkem oleks, on ettevõtjate senisest suurem kaasamine haridussüsteemi ja noorsootöösse. Ainult ettevõtjate, haridussüsteemi ja ettevõtlust toetavate struktuuride koostöös suudame saavutada olukorra, kus noored ise tahavad ja suudavad muuta Eestit rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks riigiks,” rõhutas Darja koostöö olulisust.

Avaüritusel rääkisid ettevõtliku Eesti tulevikust Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning „Unistused ellu!“ võrgustiku asutajad Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink, Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe, Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt, Silberauto juhatuse esimees Väino Kaldoja, Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse juhataja Kadri Jalonen ja Jõhvi Kontserdimaja direktor Piia Tamm. Jagati üksteisega häid kogemusi ning koguti mõtteid tulevikutegevusteks. Erinevates noorteprogrammides osalenud tublid ja andekad noored rääkisid, millised on nende täitunud ja veel täitumata unistused.

Võrgustikuga on oodatud liituma kõik Eesti ettevõtted ja organisatsioonid. Võrgustiku eesmärk on jagada ja saada infot noortele suunatud toetustegevustest, milleks võivad olla nii teadmiste ja oskuste jagamine, rahaline toetus kui teised panustamise viisid. Ühistegevuse südameks saab veebipõhine andmebaaswww.unistusedellu.ee .