Korraldajad

24. august, 2010
Konverentsi korraldavad Loov Eesti ja Eesti Disainerite Liit.

Loov Eesti

Selgitame loomemajanduse sisu, loomeettevõtluse eripärasid, majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku väärtust ning toome arutluseks loomemajanduse probleeme, vahendame uudiseid ja valdkonnas toimuvat massi- ja valdkondliku meedia ja Loov Eesti infokanalite kaudu.

Toetame alustavaid ja tegutsevaid loomeettevõtjaid vajaliku informatsiooni ja nõuannetega ning innustame ka praeguseid tudengeid loomeettevõtlusega tegelema.

Julgustame koostööd loomeisikute ja tööstus- ja teenindussektori vahel, et viimased kasutaksid loomeisikute oskusi, annet ja loovust oma äritegevuse arendamise ja konkurentsieelise saavutamise eesmärgil.

Loome võimalikult palju võimalusi ja kanaleid võrgustike tekkeks, koostöö loomiseks, kogemuste ja info vahetamiseks. Tutvustame Eesti loomemajandusmudelit ka Euroopas ning toome Euroopa parimaid praktikaid Eestisse.