Kuhu see tee viib? Ei vii ta kuhugi, ikka ise tuleb minema hakata!

06. aprill, 2023

Turismi ja kultuuri koostööd arendava projekti Off the Beaten Track Eesti töötuba tõi Pärnusse kokku inimesi väga erinevatest valdkondadest. Lisaks turismivaldkonna juhtivatel kohtadel töötavatele ja valdkonnas juba kogenud naistele, oli  ka pereettevõtjaid, turismis alustavaid inimesi, disainereid ja muusikavaldkonnaga tegelejaid. 

Tundus, et kokku olid saanud just õiged inimesed – oli kellega arutada ja kellelt uusi ideid saada. Tundus, et osalejad jäid rahule – parim tagasiside oli: “Aitäh, et andsite aega oma tegemiste üle järele mõelda ja uusi ideid leida”. Juba oli kuulda esimeste koostöökokkulepete sõlmimisest.

Algatuseks püüti kaardistada oma tugevusi ja nõrkuseid ja selle põhjal leida endale partnerid, kes just neid oskusi vajavad või täiendavad. 

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav pidas inspireeriva kõne sellest, kuidas alustada turismis nullist ja kuidas saada kasu koostööst kultuurisektoriga. 

Kristel oli töötanud peamiselt välja paistvatel kohtadel  meedia ja PR valdkonnas Tallinnas, kuid Covid muutis plaane. 

“Kuna Covid sulges kõik üritused nii siin Eestis kui ka välismaal, kontserdid ja reisid jäid ära, siis panime kõik oma asjad kokku ja kolisime perega Hiiumaale, kus on minu juured. Jah, alguses tegin kaugtööd ministeeriumis, kuid mida aeg edasi, seda rohkem sai mulle selgeks, et elu väikesaarel pakub mulle just seda, mida praegusel eluetapil vajan.  Pealegi olin selleks ajaks juba 12 aastat korraldanud Pühalepa muusikafestivali, mis muu hulgas  tutvustas igal aastal mõnda Eesti tuntud helilooja Erki Sven Tüüri teost. Soovisin  kohalikku ellu rohkem panustada – Hiiumaa on nagu väike mudel Eestist. Elu pakkus töökoha turismis. Minu ülesandeks  sai luua Hiiumaa arenduskeskuse juurde turismiklaster.”

Hiiumaal  on väljakutsed sarnased nagu mujalgi turismis: külastajate tähelepanu ja usalduse võitmine, juurdepääs, kohalike elanike kaasamine, turismi kui ettevõtlusharu maine, koostöö. Hiiumaa eripära on, et kohalikud ei poolda väga uute inimeste tulekut saarele, samuti polnud kohaliku omavalitsuse  eelarves turismi eelarvet. Suuremate ürituste korraldamist piirab majutuskohtade vähesus. 

Paari aastaga on Kristel aga turismiklastri tööle saanud – seal on juba üle 40 liikme. Kristeli kõne järel tekkis kohalolijatel palju küsimusi ja koostööideid.

Ideede arendamist alustati teenusedisaini põhimõtteid järgides. Tegeleti peamiselt kolme väljakutsega: 

  • Jätkusuutlikkus turismis – kuidas vähendada turismi ökoloogilist jalajälge ja kasutada ringmajanduse põhimõtteid;
  • Kultuuriüritused kui turismi mootor – koostöö kultuurisektoriga ja toimimine kohaliku kogukonnaga;
  • Kuidas koos kultuurisektoriga madalhooaega lühendada.

Alustati sihtrühma valikuga ja jätkati kliendi ja tema vajaduste kaardistamisega.. Ajurünnaku faas andis igale rühmale terve hulga suurepäraseid ideid. Päeva lõpus tutvustati oma ideid ja peeti plaane, kuidas omavahelisest koostööst rohkem kasu saada.