Kui kunstnikud sekkuvad organisatsioonide juhtimisse

02. mai, 2013

out-of-box-3-500x363Kunstnike ja loomeinimeste kaasamine organisatsioonide juhtimismehhanismidesse on uus ja innovatiivne lähenemine, millel on üllatavad tagajärjed ning suur potentsiaal peagi üle Euroopa laieneda. Kuidas loomeinimesed traditsioonilisi mustreid murravad, on testitud juba mitmel pool Euroopas.

 

Creative Clash on Euroopa Lidu projekt, mis tegeleb juhtimismudelite edendamisega, kus ergutatakse kunstnike ja loomeinimeste sekkumist organisatsioonide töösse. Viimasel nende poolt korraldatud konverentsil esinesid ca 20 EL nõunikku, poliitikut, kunstnikku, ettevõtjat ning teadlast, kes arutlesid uue, innovatsiooni loova juhtimistöörista mõju, tugistruktuuride ja tulevikuperspektiivide üle. Euroopa Liidu osalejad olid vastuvõtlikud idee tutvustamise suhtes Euroopa komisjonis või Euroopa Parlamendis, kusjuures Euroopa Poliitikanõunike Büroo nõunik Agnes Hubertarvas, et kõige kiirem mudeli areng ja innovatsiooni teke loodaks vastavate regulatsioonidega EL poolt.

Et Euroopa tuleks toime majandusliku ja sotsiaalse kriisiga, vajavad kõik majandus-ja ühiskonnasektorid innovatsiooni. Enamik innovatsioonipoliitikaid on suunatud ulatuslikumale teadustööle ning sellest tulenevale innovatsioonile kuid arvestama peaks ka teist tüüp innovatsiooni soodustamisega, kus kasutatakse kunstnike loomingulisusel baseeruvaid oskusi. “Kunstiline sekkumine” (“Artistic interventions”) kujutab endast sisuliselt kunstimaailma inimeste, toodete ning protsesside toomist organisatsioonide töökeskkonda.

Kunstiliste sekkumiste  vahendajate arv on Euroopas kasvamas – näiteks Rootsis tegutseb Tillt, Hispaanias c2+1, Hollandis Cultuur-Ondernemen ning Prantsusmaal 3CA. Sellised agentuurid ühendavad ettevõtted kunstnikega eesmärgiga ergutada innovaatilist mõtlemist nii era- kui avalikus sektoris.

Kunstiline sekkumine on unikaalne viis ettevõtete juhendamiseks, kes soovivad läbi loomingulisuste ja kastist välja mõtlemise organisatsiooni efektiivsemaks muuta, organisatsioonikultuuri ja töökeskkonda parandada ning uusi väljakutseid vastu võtta. Tihtipeale jäävad head ideed teostamata lihtsamate ja kiiremate jurdunud lahenduste kasutamise tõttu. Kunstnikud suudavad aga töötajaid ja meeskondi  inspireerida emotsionaalsel, füüsilisel ja intellektuaalsel tasandil.  Mudeli keskmes on eeldus, et kunstnikud oskavad inimestes välja tuua loomingulisust ning lõhkuda väljakujunenud rutiine, mõtteskeeme ning juhtimisprotsesse. Selleks on aga vaja teadlikku tegutsemist ja julgust eksperimenteerida, tulemustega tegeleda ning positiivseid muutusi ette võtta.

Kunstiline sekkumine mõjutab postiivselt ka kunstnikku ennast uute meetodite leidmise läbi ning muidugi ka lisatöö aspektist. Kunstilist sekkumist võib pidada omamoodi katalüüdiks ettevõtluse ning innovatsiooni vahel.

Kunst sekkub – praktika

Tillt: efektiivsus, motivatsioon ja parem organisatsioonikultuur 

Kunstilise sekkumise agentuur Tillt viis ellu projekti 2000 töötajaga mineraalvilla tehases Paroc koos näitlejatar Victoria Brattströmiga. Ettevõtmise eesmärgiks oli lahendada tõsised kommunikatsiooniprobleemid ühe tootmisüksuse töötajate vahel.

Kümne kuu vältel lasi kunstnik töötajatel teha fotodokumentaali enda tööst ning töökeskkonnast, mis andis inimestele võimaluse omavahel tutvuda, suhelda ning lõi ühiste sotsiaalse välja. Tulemusena tõusis nii töömotivatsioon kui ühiskondlik vastutustunne ning suurenes ka üksuse tootlikkus.

3CA – parem avaliku teenuse pakkumine

Prantsuse kunstilise sekkumise organisatsioon 3CA viis kokku Pariisi riikliku Saint-Antoine haigla kunstnik Melik Ohanianiaga, et viia ellu uuendusi esmaabiosakonnas. Haiglatöötajate eesmärk oli kunstniku toel leida tasakaal ravimise ning heaolu vahel ning luua keskkond, mis oleks ootavatele patsientidele rahustav ning mugav.

Kuna patsiendid lamavad esmaabiosakonnas tavaliselt kanderaamidel, fokuseerus kunstnik laele ning disainis sinna 69 rippuvat luminestseeruvat geomeetrilist moodulit, mis kindla intervalliga muutuvad aeglaselt ühest vormist teise. Vaatepilt meenutab kujutletavat maastikku ning viib mõtted lõppematule ruumile haiglaseintest väljaspool.

Conexiones improbables : tooteinnovatsioon

Hispaania juhtimistarkvara ettevõte Grupo i68  soovis luua uue liidese infosüsteemidele ligipääsu tarbeks. Kunstilise sekkumisega tegelev Conexiones improbables viis ettevõtte kokku koreograafi ning interaktiivsete audiovisuaalsete installatsioonidega looja Paola Tognazziga. Valiku tegemist lihtsustas seik, et Tognazzi varasem töö oli konkreetselt seotud kunstiga, mis nii füüsiliselt kui emotsionaalselt publikut kõnetas. 9-kuulise perioodi vältel “humaniseerisid” osapooled tarkvara, et muuta selle kasutamine võimalikult mugavaks ning ergonoomiliseks. Selleks, et luua süsteem, mille intelligents tuleneks inimsuhtlusest ning mis oleks võimeline kasutajatelt õppima, viis kunstnik läbi mitmeid loomingulisi ülesandeid, mis tõid arendus- ja teadustegevuse protsessi uusi mõõtmeid ja kogemusi.

Brüsselis paiknev konsultatsiooniettevõtte KEA on 2010. aastast kunstilist sekkumist toetanud läbi kahe Euroopa Komisjoni Kultuuriprogrammi poolt finantseeritud projekti Creative Clash and Training artists for innovation (TAFI).

Lae alla temaatiline trükis: http://www.cultuur-ondernemen.nl/documents/17339/0/TAFI+book+2013.pdf