Kuidas disainida riiki? Hollandi näide

14. veebruar, 2017

Innovatiivsusel ja loovusel on meie ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel võtmeroll – ja loomemajandus ühendab neid mõlemat. Loomemajandus panustab ühiskonna arengusse uskumatult palju ja Hollandi riik on otsustanud seda toetada ning nimetanud loomemajanduse üheks riigi arengu prioriteetseks valdkonnaks.

Tutvu ülevaatega Hollandi loomemajandusest ja näidetega, kuidas see on ühiskonna arengule kaasa aidanud:

Designing a Country – Creative Industries in the Netherlands_EN (1)