Kuidas kaitsta disainilahendust?

18. oktoober, 2011

altDisain mängib tänapäeva maailmas aina suuremat rolli – ettevõtted tajuvad, et funktsionaalsed ja ilusad tooted on tarbijatele ihaldatumad ja neid saadab suurem edu, kirjutab AAA Patendibüroo volinik Almar Sehver Disainikeskuse uudiskirjas.
Disain mängib tänapäeva maailmas aina suuremat rolli – ettevõtted tajuvad, et funktsionaalsed ja ilusad tooted on tarbijatele ihaldatumad ja neid saadab suurem edu. Et oma disainiloomingut kaitsta, pakub tööstusomand mitmeid võimalusi:

•    Leiutis kaitsmaks toote või teenuse tehnilisi lahendusi
•    Disain kaitsmaks toote või teenuse välimust
•    Kaubamärk kaitsmaks toote või teenuse nimetust

Tööstusomandi kaitse põhineb põhireeglina selle registreerimisel ning seda igas riigis või võimalusel piirkonnas, kus õiguskaitset soovitakse omada. Autoriõigus pakub tuge registreeritud tööstusomandile, seda eelkõige just disaini valdkonnas, kuid lootus leida probleemi korral kaitset üksnes autoriõigusest võib tihtipeale jääda ebapiisavaks. Lisaks autoriõigustega tagatav kaitse jäljendamise vastu on oluliselt kitsam kui registreeritud Euroopa disaini oma. Ideed, mis väljendatud juba läbi tehnilise lahenduse, suudab kaitsta vaid registreeritud leiutis, s.o patent või kasulik mudel.

Täna on peaaegu kõik kujunduslik kaitstav disainina, sõltumata sellest, kas tegemist on disaini tippteosega või mitte. Tulenevalt Euroopa Liidu ja WIPO rahvusvahelise disainiregistreeringu võimalusest on avardunud ka võimalused disaini mõistlikuks rahvusvaheliseks kaitseks. Odav ja kiire on Ühenduse registreeritud disain (RCD), mis tagab õiguskaitse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja annab kaitse toote välimusele. RCD registreeritakse 5 aastaks ja vajadusel on seda võimalik pikendada 25 aastani. 

Siinjuures on aga oluline tähelepanu pöörata asjaolule, et viivitused disaini registreerimise taotluse esitamisel võivad kaasa tuua selle tühistamise. Viimase aja Euroopa kohtupraktikast on selle kohta kõige ilmekamaks näiteks tuntud CROCS jalanõude disaini juhtum, kus senini on asutud seisukohale, et enam kui 1 aastane viivitus disaini avaldamise ja disainitaotluse esitamise vahel toob kaasa selle tühisuse.

Oluline on märkida, et RCD kaitse laieneb mitte ainult koopiatele vaid ka sarnase üldmuljega toodetele ja seega see on väga tõhus instrument, millega oma disaini kaitsta. Hiljuti pälvis meediatähelepanu Apple ja Samsungi vaidlus, milles Apple saavutas ajutise keelu turustada uut Samsungi tahvelarvutit Galaxy Tab 10.1 Euroopas. Apple pöördus Saksamaa Düsseldorfi kohtu poole nõudega peatada Galaxy Tab 10.1 turustamine Euroopa Liidus kuna see rikub Apple iPad registreeritud disaini. Tänaseks on turustamise keeld Euroopa Liidu osas õiguslikust aspektist lähtuvalt piiratud ning see on jõus jätkuvalt Saksamaal. Disaini seisukohast on selgelt näha kui efektiivne ja mõjuv võib RCD olla võitlemaks sarnaste toodete turustamise vastu.

Almar Sehver

AAA Patendibüroo patendivolinik

Disainikeskuse uudiskiri