Kuidas targalt turundada? 2011

09. märts, 2011

Jaanuari- ning veebruarikuus korraldas Loov Eesti kuues Eesti linnas Jõhvis, Pärnus, Tartus, Paides, Põlvas ja Kärdlas loomettevõtjatele suunatud turunduspraktikumi. Võtame siinkohal koolituse teemad lühidalt kokku ning heidame pilgu osalejate tagasisidele.

Praktikumi juhendajaks oli pikaajalise turundus- ja koolituskogemusega Anu-Mall Naarits Marketingiinstituudist, kes käsitles väikeettevõtjatele olulisi teemasid: kuidas leida uusi tarbijaid ja turge; kuidas toote ja teenuse unikaalsus aitab konkurentidest eristuda; kuidas oma toote ning teenuse vastu huvi tekitada ja kuidas ennast nähtavaks teha.

Oma kogemusest rääkisid videointervjuu vahendusel Matts Heijbel (Corporate Storyteller, University of Stockholm www.storytellers.se), Madeleine Grive (Stockholm Poetry Festival) ning tutuntud Eesti tegijad Janek Mäggi (Powerhouse), Igor Baturin (Creatum OÜ loovjuht ja partner), Priit Kallas (Dreamgrow OÜ tegevjuht), Viktoria Toompere (endine NO99 turundusjuht), Hille Lillemägi (Maanteemuuseumi turundusjuht) ja Monika Mäe (Etnogoods OÜ juhatuse liige, endine meediaagentuuri PHD Eesti  tegevjuht). Igal seminaril esines ka üks kohalik ettevõtja, kes oma tegevusega juba edu on saavutanud.

Kuues linnas osales kaltoolituspäeval 372 inimest, kellest 251 saame siinkohal tänada tagasisidelehe täitmise eest, mis aitavad meil kokkuvõtet teha ning edaspidi veel paremaid koolitusi teha.

Võib väita, et osalejate mulje koolitusest oli väga positiivne ning andis kasulikke nõuandeid, sest üldhinnang 5-palli süsteemis ulatus 4,8 pallini. Osalejatele meeldis töö väikestes gruppides ning praktilised näited juba edukatest tegutsevatest ettevõtjatest. Tähtsaks peeti ka teiste ettevõtjatega kohtumist ja kontaktide loomist.

Mida väikeettevõtete turunduses kõrva taha panna?

Osalejad hindasid enne koolitust oma teadmisi turunduskanalitest ja nende kasutamisvõimalustest tubliks keskmiseks – 3,2 palli viiest. Peale praktikapäeva hindasid nad oma teadmisi koguni 4,3 palliga. Küsimusele, kas turunduspraktikum andis uusi teadmisi, ideid või julgustust oma tegevuse arendamiseks, vastasid osalejad  keskmisele 4,44 punkti keeles.

Uurisime, millised on põhilised meelde jäänud sõnumid, mille koolitatavad kaasa viivad ning kõrva taha panevad edaspidiseks kasutamiseks. Oluliseks peeti oma tegevuse struktureerimist – paika tuleb panna ettevõtte eesmärgid ning nendele vastavalt teha kommunikatsiooni- ja tegevusplaan, mis on hea orientiir tegevuse– ja aja planeerimisel. Välja toodi koostöö olulisus partnerite ning ka konkurentidega, kelle tegevust üks edukas ettevõtja ikka jälgima peaks. Rõhutati ka sihtrühmade selget defineerimist, kuna ükski toode või teenus ei saa meeldida kõigile. Oma tegevus tuleks keskenduda 1-2 sihtrühmale, kelle vajadusi ettevõtja läbi ja lõhki tunneb.

Praktikumi läbides tuli ettevõtjatel tunnistada, et edukaks tegutsemiseks tuleb turundusega tegeleda pidevalt, kuid sealjuures ei tohiks oma tegevust killustada, vaid proovida eristada olulist tegevust ebaolulisest. Eriti oluliseks peeti suhtlemise kvaliteeti ning ka kvantiteeti- suhelda tuleb oma teenuse või toote tutvustamiseks palju.

 

Eraldi väärib äramärkimist nö „oma loo“ olemasolu ning kommunikatsioon, millest ka kogenud turundajad rõhku panid. Hea lugu müüb paremini, kui ükskõik milline statistika ning aitab tarbijaga parema kontakti luua. Anu-Mall Naarits julgustas inimesi eristuma ning oma emotsioone näitama lugu rääkides. Välja toodi ühtlasi reklaami tähtsuse ning osalejad panid usinalt kõrva taha, et tehingute sõlmimisel võib julgelt kaubelda. Enne praktikumi hindasid osalejad oma teadlikkust loo kui sellise olemasolust alla keskmise heaks -2,8 palli. Peale praktikumi hinnati oma teadlikkust 4,3 palliga.

Nippe saadi ka internetiturunduse valdkonnas – räägiti toimivast kodulehest, millel olev info peab olema uus, samuti soovitati analüüsida näiteks vabavara Google Analyticsi abil oma lehe statistikat. Rõhutati sotsiaalmeedia olulisust tänapäeval –peale Facebooki ja Twitteri said osalejad teada ka valdkondliku blogi pidamise mõjust.

Milliseid teadmisi väikeettevõtjatel napib?

Uurisime samuti, millistest teemadest jäi infot väheks ja milliste teemade kohta soovitakse süviti informatsiooni saada.  Mõned alustavad ettevõtjad soovisid enam kuulda ettevõtte ning kodulehe loomisest, uue ettevõtte turule toomisest ning tootmise alustamisest.

Internetiturunduse vastu oli samuti sügavam huvi – sinna kuulub näiteks sotsiaalmeedia, blogide loomine ja pidamine ning kodulehe statistika analüüs. Ka reklaamide ning toodete disain oli mõttekoht, kus ettevõtjad nõu vajaks. Samuti huvituti sellest, kuidas brändi teadlikult luua ning patenti taotleda. Ka oli huvi saada informatsiooni turundusuuringute ja rahastusvõimaluste kohta.

Suur huvi oli osalejatel kommunikatsioonivaldkonna vastu. Tulevikus soovitakse kuulda loovatest lahendustest kommunikatsioonis, suhtlemisest ajakirjanikega ning artiklite ning pressiteadete kirjutamisest.

Osad ettevõtjad tunnevad huvi turunduse vastu ekspordi võtmes – kuidas rahvusvahelisel turul ennast turundada ning ekspordiks tegevuskava koostada.

Loov Eesti tänab kõiki osalejaid ning soovib suuri mõtteid ning silmapaistvaid tegusid edaspidiseks.

Koolituse materjalid saad alla laadida siit