Kuidas välisturule minekuks paremini valmistuda?

12. aprill, 2011

altVäikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtted vajavad enda välismaal nähtavaks tegemiseks paremat internetiväljundit ja EAS tuleb siin ühe võimalusega appi.

Tegime eksportööridele andmebaasi www.tradewithestonia.com. See veebikeskkond on väga hea alternatiiv ettevõttele, kes ei soovi kulutada aega ja varandust oma veebilehe loomisele, vaid eelistab kasutada toimivat ja lihtsat veebiväljundit välisturgudele. Pärast andmebaasis registreerimist ei pea ettevõtja oma ressursse selle administreerimiseks ega turundamiseks kulutama, andmebaasi haldab EAS ning raha selleks tuleb Euroopa Sotsiaalfondist, seega ettevõtetele on see tasuta võimalus.

EASi poole pöörduvad www.tradewithestonia.com kaudu pidevalt erinevad välisettevõtted, kes Eestist omale sobivaid partnereid ja allhankijaid otsivad. Eesti kaupade ja teenuste vastu tuntakse huvi erinevatest riikidest: näiteks Hollandist on küsitud puit- ja trükitooteid, Austriast ja Jaapanist jooke ja toiduaineid, Norrast tekstiili ja riidekaupu, Prantsusmaalt ehitusmaterjale, Indiast mööblit, Türgist masinaehitust.

EAS aitab päringu esitanud välisfirmad Eesti eksportööridega kokku viia. Selleks võetakse välisettevõttega ühendust, täpsustatakse päringut ning selgitatakse edaspidiseid tegevusi partnerite leidmisel. Vajadusel tehakse välisfirma osas ka taustauuring. Seejärel võtab EAS ühendust potentsiaalsete kodumaiste tootjatega, et tutvustada välisfirma ostuhuvi ja selgitada välja Eesti ettevõtte huvi koostööks. Huvitatud Eesti ettevõtete profiilid võetakse otse portaalist ja saadetakse välisfirmale tutvumiseks.

Eesti eksportööride paremaks abistamiseks kogutakse tehingu osapooltelt tagasisidet nii koostöö tekkimise kui ka selle sujumise kohta. See kõik aitab välisturgudele minekut paremini planeerida ning sellele suuremat ja spetsiifilisemat tähelepanu pöörata.

Internet ja firmade kodulehed on kujunemas üha olulisemaks klientide leidmise allikaks messide, kontaktreiside ja isiklike kontaktide kõrval. Peamiselt väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetel on arenguruumi nii kodulehe nähtavaks tegemisel otsingumootorites kui ka kodulehelt pakutavate toodete ja teenuste leitavuse osas. Tõenäoliselt on peamiseks põhjuseks ressursside, aga võimalik, et ka oskuste nappus – keskendutakse enam tootmisele, turundus jääb tagaplaanile ja eksport kannatab.