Kultuur kui sotsiaalse kestlikkuse mõjutaja

22. september, 2023

Loov Eesti on partner projektis BSR Cultural Pearls, mille  eesmärk on tugevdada linnade suutlikkust suurendada kultuuri kaudu sotsiaalset vastupanuvõimet ning kestlikkust. Projekt aitab linnadel ja omavalitsustel teha koostööd oma kogukondadega, et tõsta elukvaliteeti, atraktiivsust ja heaolu, suurendades  samal ajal nende rahvusvahelist profiili ja nähtavust.

 Loov Eesti  roll on olla Eesti “Kultuuripärli” piirkondlik partner/mentor ja osaleja kõigis projektitegevustes, sh panustamine lahenduse väljatöötamisse, piloteerimisse ja tulemuste levitamisse/ülekandmisse koostöös kõigi partneritega.

Kultuuril on oluline roll iga linna või piirkonna arengus, sest see kujundab identiteeti, loob sidusust ning toob majanduslikku ning sotsiaalset kasu. Kultuur on oluline jõud, mis aitab kaasa nii linna- kui ka piirkonna arengule.

Kultuuriline mitmekesisus linnades võib ühtlasi olla nii tugevus, kui ka väljakutse. Seetõttu on linna juhtimisel oluline arvestada oma elanike erinevate kultuuritaustadega ning edendada kaasatavust ja kultuuridevahelist suhtlemist, et suurendada sotsiaalset vastupanuvõimet.

Üks olulisemaid viise, kuidas kultuur mõjutab arengut, on identiteedi loomine ja tugevdamine. Kultuuripärand, nagu ajaloolised ehitised, rahvakombed ja keel, seovad inimesi oma ajaloo ja päritoluga ning annavad neile tunde kuulumisest. 

Eesti linnad ja piirkonnad on säilitanud oma unikaalseid kultuurilisi jooni, mis on kujunenud läbi sajandite. Tallinn oma keskaegse vanalinna tänavate ja hoonetega on mitte ainult turismimagnet, vaid ka kohalikele elanikele oluline osa nende identiteedist.

Kultuur toetab kogukonna sidusust. Ühised kultuurisündmused, festivalid ja traditsioonid toovad kokku erinevate taustadega inimesi ning loovad võimaluse suhtlemiseks ja koostööks. Laulu- ja tantsupidu ühendab olulise kultuurisündmusena inimesi üle terve maa ning aitab hoida elus rahvuslikku identiteeti.

Samuti on kultuuril majanduslik mõju. Kultuuriturism on üha kasvav valdkond, mis toob linna või piirkonda tulu läbi külastajate majutuse, toitlustuse, transpordi ja meelelahutusteenuste tarbimise. Eestis on näha kultuuriturismi potentsiaali paljudes piirkondades, kuid rahusvaheliselt säravad – näiteks Pärnu, kui kuurortlinna maine ning erinevad kultuurifestivalid meelitavad inimesi üle maailma ja Hiiumaa puutumatu loodus meelitab inimesi päriselt puhkama.

Lisaks pakub kultuur loome- ja kunstisektorile platvormi kasvamiseks. Kunstnikud, muusikud, kirjanikud ja teised loomevaldkonna esindajad toovad kaasa innovatsiooni ning aitavad kaasa linna loovusele ja dünaamikale. Kohtadel toimuvad erinevad kunstinäitused, kontserdid ning etendused, mis mitte ainult ei rikasta kohalikku kultuuri, vaid meelitavad ka rahvusvahelist tähelepanu.

Kultuur on linna- ja piirkonna arengu seisukohast oluline mitmel tasandil. See loob identiteeti ja sidusust, toetab majandust ning annab võimaluse loomevaldkonnale. Eesti näitel on näha, kuidas kultuuriline mitmekesisus ja pärand on aidanud kaasa kogukonna tugevdamisele ning meelitanud turiste ja investoreid. Seega peaksid linna- ja piirkonna arengustrateegiad alati arvestama kultuuri rolliga ning selle edendamisse panustama.