Kultuuri ja loomemajanduse osa EL eelarves suureneb

13. november, 2013

EvaLoov Eesti osales möödunud nädalal Brüsselis toimunud Kultuurifoorumil, kus räägiti kultuurist ja loomemajandusest (Culture and Creative Industries – CCI) ning nende valdkondade arengut pärssivate barjääride ületamisest. 

Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ütles oma avakõnes, et CCI sektori loodud töökohad ja sisend SKPsse on tõend sellest, et valdkond on elujõuline ja arengu toetamine senisest suuremas mahus on igati põhjendatud. 

Loov Eesti tegevjuhi Eva Leemeti sõnul on CCI loodud väärtuse mõõtmine ja raskused valdkonna finantseerimisel tavapärased teemad ka meil. “Viimati tutvustatud Eesti loomemajanduse uuringu tulemuste põhjal kerkisid üles ikka samad küsimused: kuidas mõõta CCI mõju ning lisandväärtust majanduses, missugused oleksid vajalikud meetmed ja mudelid CCI  finantseerimiseks ning kuidas suurendada CCI valdkonda ja tema mõju kogu majandusele,” tõmbas Leemet Eestiga paralleele.

“Õnneks ei tõstatanud foorum ainult küsimusi, vaid otsis aktiivselt ka lahendusi ning tutvustas uusi toetusprogramme. Olen kindel, et kuuldud ja nähtud edulood väärivad tutvustamist ning jõuavad järkjärgult Loov Eesti vahendusel ka teieni,” lisas Leemet.

Eilsete (12.novembri) uudiste põhjal allkirjastatakse järgmisel nädalal uus Euroopa Liidu eelarve, mil saavad seadusliku jõu mitmed kavandatud programid ja meetmed, teiste hulgas CCI valdkonna arengut toetav programm “Creative Europe”. 

Leemeti sõnul leiab Loov Euroopa programmi infopäev aset Tallinnas veel enne jõule ning kutset sellele on oodata kohe pärast programmi jõustumist.

Loov Euroopa programmile lisaks on uuel eelarveperioodil avanemas Euroopa Komisjoni CCI ja  EI (Enterprise & Industry) Direktoraatide ühismeede COSME, mille eesmärgiks on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine kolmes meetmes: finantsturgudele juurdepääsu tagamine, disaini- ja moetööstuse ettevõtete sidumine tootmisettevõtetega ning rahvusvahelistumise, ning olulise tähtsusega on eksport Euroopa Liidu välistele turgudele.

Kogu programm avaneb järkjärgult, alates 2015 aastast ning sellega loodetakse aidata kaasa väikeettevõtluse arengule ning kindlasti ka  loomeettevõtete ja teiste, eelkõige tootmissektori vahelisele koostööle.

Loov Eesti hoiab meetmete infol silma peal, et olulisemad arengud ka tulevikus teieni tuua.

Euroopa Komisjoni lehel on nüüd võimalik toimunut järelvaadata SIIT