Kultuuri ja vastupidavuse foorum tõi uusi ideid ja aitas kontakte luua

15. mai, 2024

7.-8. mail kogunesid Jakobstadi/Pietarsaarisse üle 100 omavalitsuse ja MTÜ esindaja ning teisi osalejaid Läänemere piirkonnast, et arutada, kuidas kultuuritegevused aitavad kogukondi tugevdada ja muuta neid vastupidavamaks välistele šokkidele.


„Vastupidavus ei tähenda ainult kaitset ja kriisideks valmistumist. See hõlmab ka sotsiaalseid sidemeid, usaldust institutsioonide vastu, demokraatlikku osalust ja aktiivset kohalikku kogukonda, mis muudab ühiskonna vastupidavamaks. Linnadel on roll kogukondadele tugevama sideme loomise tingimuste loomisel. Kultuur on üks viis seda teha,” ütles projekti „BSR Cultural Pearls” koordinaator Felix Schartner Giertta foorumi avamisel.


Foorumi peaesinejad – Stefanie Raab (coopolis), Ramon Marrades (Placemaking Europe) ja Jaakko Blomberg (Helsinki Urban Art) – jagasid oma teadmisi ja näiteid, kuidas kogukonna vajaduste seadmine kultuurielu keskmesse võib saavutada palju positiivseid tulemusi.


Jaakko Blomberg, kes korraldab Helsingis Sauna Päeva ja Õhtusööki Helsingi taeva all, ütles, et olulisem on teha asju ja nautida. Need sündmused, mis on saanud populaarseks nii kohalike kui ka turistide seas, on tihti väga lihtsa ideega ja vastavad inimeste vajadustele. Näiteks on saun Soome inimestele loomulik viis suhelda, kuid kõigil ei ole oma sauna. Seega, Helsingi Sauna Päeval on avatud eramute, hotellide ja tänavate saunad kõigile kasutamiseks, tuues inimesed kokku.


Foorumi jooksul toimus neli töögruppi, mis keskendusid tõelistele väljakutsetele, millega BSR Cultural Pearls programmi linnad ja linnad silmitsi seisavad. Foorum tõi esile teemad nagu mitmekeelse linna väljakutsed, millega Jakobstad/Pietarsaari näiteks silmitsi seisab. Kuigi seal on palju segaperekondi, kus räägitakse nii rootsi kui ka soome keelt, tunneb üks või teine keelegrupp igapäevaelus tihti end kõrvale jäetuna. Nüüd, BSR Cultural Pearls projektist saadud inspiratsiooni ja mentorluse toel, plaanivad linna aktiivsed inimesed muuta vana tuletõrjedepoo kohtumis- ja kultuurivahetuse kohaks mõlemale keelekogukonnale ning hiljuti Jakobstadi kolinud inimestele, kes räägivad teisi keeli. Töögrupi osalejad järeldasid, et selle ruumi kultuurikeskuseks arendamisel tuleks kuulata mõlema kogukonna vajadusi ja soove ning kaasata nad ruumi loomisesse.


Teistes töögruppides tekkisid loovad ideed, kuidas kaasata kultuurielu erivajadustega inimesi või noori ja vanema põlvkonna inimesi. „Teadmiste jagamine on kahepoolne protsess. Näiteks vanemad inimesed tahavad õppida, kuidas paremini kasutada mobiiltelefone, kuid mõned noored tahavad õppida, kuidas teha fotosid filmikaameraga,” ütles üks töögrupi juhte, Ramon Marrades.


Kultuuri ja vastupidavuse foorum on osa BSR Cultural Pearls projektist, mida kaasrahastab EL-i Interreg programm. Projekti eesmärk on tugevdada sotsiaalset vastupidavust Läänemere piirkonna omavalitsustes, kasutades kohalikke kultuuri ja loovuse ressursse.

Vaata projekti kohta rohkem https://culturalpearls.eu/