Kultuuri rahastamise uuring

17. jaanuar, 2013

Mitmetes kultuurivaldkonna uuringutes on märgitud, et suurim probleem, mis pärsib kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtete arengut on ligipääs rahastusele. Euroopa Komisjon soovib rohkem teada rahastamise vajadustest ja mehhanismidest kogu Euroopas ning on algatanud vastavasisulise uuringu. Üheks selle uuringu osaks on ka veebruaris-märtsis 2013 läbiviidav online küsitlus, mis on suunatud kõigile kultuuri- ja loomemajandusettevõtetele.

Uuringus osalemiseks tuleb registreeruda lehel http://eu-for-creativity.eu/. Infot uuringu kohta saab ka Twitterist (@EUforcreativity).