„Kultuuri Tegu 2016“ auhinnakonkursi tähtaeg on pikenenud kuni 16. oktoobrini 2016!

05. oktoober, 2016
Eesti Kultuuri Koda kutsub kõiki kultuurihuvilisi kandidaate üles seadma aadressil info@kultuurikoda.eu!
 
Kultuuri Koja poolt ja Kultuuriministeeriumi toel ellu kutsutud auhinnaga tunnustatakse „kultuuri tegu“ kõige laiemas mõttes ehk see võib olla sõna-, mõtte-, kunsti- või erinevaid kultuurialasid ühendav projekt või ka muu Koja eesmärkidega kooskõlas olev tegu (taies, teos, loomeakt, sündmus, tegevus). „Kultuuri teoga“ tahab Koda tunnustada meie seas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on teistele inspireerivad, tulevikku vaatavad, kuid mis ehk seni ei ole laia avalikkuse väärilist tähelepanu saanud. 

Otsime tegu, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

  • hoiab ja tugevdab eesti kultuuri
  • kõnetab ühiskonda
  • ühendab terviklikult, loominguliselt ja uuenduslikult erinevaid kunsti-, kultuuri- ja muid eluvaldkondi
  • panustab avalikkuses toimuvasse arutelukultuuri
  • aitab väärtustada siinse kultuurikeskkonna erinevaid tahke
Palun lisada kandidaadi esitamisel järgmine info:
  • Kultuuri teo (isiku, objekti, sündmuse, ürituse, loomeakti jne) nimetus

  • Kandidaati tutvustav tekst ning põhjendus, miks esitate just selle kandidaadi (1500-3000 tähemärki)

  • Esitaja kontaktandmed ja võimalusel ka organisastsiooniline kuuluvus

  • Võib lisada ka pildi- ja videomaterjali, veebilingi, kust saab täiendavat infot kandidaadi kohta

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Hinnatakse “kultuuri tegu”, mis on “tehtud” ajavahemikus oktoober 2015 – oktoober 2016.
 
Ootame kandidaatide pakkumisi aadressil info@kultuurikoda.eu

märksõnaga „Kultuuri Tegu 2016“ 16. oktoobriks 2016 (kell 24.00).

Auhind antakse üle 4. novembril, Eesti Kultuuri Koja konverentsil “Kultuur, haridus ja haritus” Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.