Kultuuriasutusi kutsutakse konverentsile Juhtimisdilemma 2011

24. oktoober, 2011

1. detsembril toimuv konverents Juhtimisdilemma 2011 on mõeldud arenevale juhile, kes soovib leida uusi toimivaid lahendusi ja vahetada mõtteid praegu aktuaalsete juhtimisdilemmade üle. Mittetulunduslikele kultuuriasutustele kehtib soodsam erihind.


Esimest korda Eestis on juhtimisvaldkonna dilemmasid arutamas koos nii era- kui avaliku sektori tipp- ja keskastmejuhid erinevatest ettevõtetest. Dilemmade lahendusi kommenteerivad, analüüsivad ning jagavad oma lahendusi Eesti tippjuhid:

Peep Aaviksoo, EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Rainar Aamissepp, Quattromed HTI, Priit Potissepp, Statistikaamet Taivo Paju, Director Meedia

Luubi all on paljudele juhtidele praegu aktuaalsed küsimused.

Kas särav liider või säravad alluvad?
Kas kasvatada juhina isiklikku mõjujõudu või arendada töötajate potentsiaali?
Kas noorte ja andekate toetamine võib ohustada minu juhipositsiooni?
Kas säilitada juhina oma nägu või kohanduda organisatsiooni ootustele?

Kellele ja kui palju juht saab toetuda? 
Kas minna kaasa palgaralliga?
Kuidas kommunikeerida ebemeeldivaid otsuseid?
Mida teha siis, kui tõesti kellelegi toetuda pole?
Kuidas viia korporatsiooni otsuseid ellu, kui neid kohapeal ei toetata?

Kas hoida kinni või muuta? Kuidas hoida muudatuste ajal üleval tiimi motiveeritust ja energiat? 
Kuidas otsutada, kas muutused on tõepoolest vajalikud?
Mida peaks juht tegema, kui tunneb, et oma motivatsioon hakkab langema?
Kuidas taastada töötajate silmis kriisiajal kaotatud usaldust? 
Kuidas ehitada lagunevas firmas taas üles firmakultuuri?

Lisaks pakuvad kolm Eesti tippjuhti lahendamiseks oma reaalselt läbikäidud dilemma esitades hiljem ka oma lahenduse ja selle mõju organisatsioonile.

Juhtimisdilemma päeval sünnib mõistmine ja tähendus läbi dialoogi ja erinevate inimeste vaatenurkade tõlgendamise. Kuuled lühikese aja jooksul, kuidas juhid erinevatest organisatsioonidest lahendavad sama probleemi.

Juhtimisdilemma 2011 viib läbi Implement Inscape koostöös Pärnu Konverentsidega.

Kodulehel on väljas on ka täpsem Juhtimisdilemma programm ning näidisdilemma.

Juhtimisdilemma 2011 toimub 1. detsembril Radisson Blu Hotel Olümpias.

Registreerida saab end kohe siin või helistades 617 7310.