Kultuurikatla kinnistud lähevad SA Tallinn 2011 kasutusse

14. oktoober, 2011

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt lõpetatakse poolte kokkuleppel Tallinna kultuuriväärtuste ameti ja sihtasutus Tallinn 2011 vahel sõlmitud äriruumide üürilepingud ning Põhja pst 27a kinnistu koos sellel asuva 11 ehitisega ja Põhja pst 35 kinnistu koos sellel asuva 9 ehitisega antakse otsustuskorras 30 aastaks tasuta sihtasutuse Tallinn 2011 kasutusse.

SA Tallinn 2011 kohustub rajama kinnistutele Kultuurikatla kompleksi. Sihtasutuse kanda jäävad ka äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja haldustasud), maksud ja koormised, kasutaja kohustub korraldama hoone hooldamise, tagama hoone ja selle ümbruse heakorra ning sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega.

Ühtlasi peab kasutaja kinnistutel asuvad ehitised kindlustama ning kõik hoonega kaasnevad lepingud üle võtma.
Sihtasutus võib äriruume loomemajanduse ja kultuurivaldkonna alaseks ning seda toetavateks tegevusteks allkasutusse anda. Tasuta kasutamise lepingu eritingimusteks on, et kasutusse andja ei hüvita hoone ja rajatiste ning nendes asuvate äriruumide parendamiseks tehtud kulutusi.

Põhja pst 27a kinnistu pindala on 8409 m² ja Põhja pst 35 kinnistu pindala 5950 m².

Praegu on Põhja pst 27a katlamaja hoones asuvate äriruumide kasutamiseks sõlmitud kaks  äriruumi üürilepingut Sihtasutusega Tallinn 2011 ja üks äriruumi üürileping mittetulundusühinguga Eesti Arhitektuurikeskus ning Põhja pst 35 asuvas hoones äriruumi üürileping mittetulundusühinguga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum.

Tallinna linnavolikogu otsusega pannakse sihtasutusele  kohustus investeerida Tallinna Kultuurikatla arendusse samas mahus, mis Tallinna linna eelarvest selleks iga-aastaselt sihtotstarbeliselt eraldatakse.

Loe ka teisi uudised Tallinn2011 uudiskirjast.