Kultuurikatlas arutletakse loovuse ja innovatsiooni rolli üle ülikoolihariduses

25. märts, 2015

26.- 27. märtsil toimub Tallinnas vastavatud Kultuurikatla loovas keskkonnas Põhja-Iirimaa, Soome ja Eesti ülikoolide esindajate ümarlaud (CNI Mandolin Round Table Tallinn), mille käigus arutletakse loovuse ja innovatsiooni rolli üle ülikoolihariduses. Kokku saavad kaheksa ülikooli ja kolledži esindajad, et jagada loovate ja innovaatiliste  lahenduste kasutamise kogemust ettevõtlusõppe integreerimisel erialaainetesse.

Põhja-Iirimaalt osalevad arutelul North West College´i, Queen’s University, South West College´ i ja Ulster University, Soomest Aalto University ja  Garage Ventures and ICT Labs esindajad ning Eestist Estonian Business Schooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad.  Partnerina osaleb arutelul ka SA Tallinna Kultuurikatel, kes on samuti erinevate projektide kaudu seisnud loova ja innovaatilise ettevõtluse eest. Lisaks Kultuurikatlale külastavad väliskülalised veel TTÜ Mektory inkubaatorit.

Kahepäevase kohtumise peamiseks eesmärgiks on jõuda konkreetsete ühiste koostööpunktideni õppekavaarenduse, teadusuuringute ja  interdistsiplinaarsete tudengitele disainitud koostööprojektide ellu kutsumiseks.

Queensi Ülikooli professor Alistair J. Fee sõnul on „Eesti väärt koht niisuguseks kohtumiseks, kuivõrd ta on tuntud kiirelt muutuva ja väga innovaatilise riigina ning üha enam juhitakse ettevõtluse-, loovuse- ning innovatsiooni-teemadele tähelepanu ka ülikoolides ning inkubaatorites“. Fee sõnul „soovivad kõik osalevad ülikoolid näha, et kõrgharidus oleks tulevikus läbipõimunum ettevõtlusega ning usuvad, et rahvusvahelised loomingulised meeskonnad suudavad parendada nii haridust, kaubandust kui majanduslikku ja sotsiaalset arengut.“

EBS õppe- ja arendusprorektor Toomas Danneberg näeb loovate ja innovaatiliste meetodite toomist ning ettevõtete ja organisatsioonide kaasamist ülikoolide ettevõtlusharidusse võtmetegevusena Eesti positsiooni tugevdamiseks rahvusvahelisel haridusturul.  Dannebergi sõnul on „Eesti täna maailmas saavutamas väljapaistva potentsiaaliga startup-riigi kuvandit. Üha enam on aga vajadus ka rahvusvahelise ambitsiooniga ülikoolilõpetajate järele, kes oleks valmis ja võimelised võimendama innovatsiooni ettevõtete loomisel ja arendamisel.“ Viimane on Dannebergi sõnul „miski, mida me ei saa täna sarnaselt Eesti startup – ettevõtlusele maailmas välja tuua“.

Just siin on loovuse kui mõtteviisi toomine õppimise protsessi määrava tähtsusega lisaks distsiplinaarsusele. Danneberg usub, et „Innovatsiooni saab võimendada läbi interdistsiplinaarse lähenemise ettevõtlushariduses, mis tähendab ettevõtluse, loovuse ja tehnoloogia sidumist ühtseks tervikuks“.