Kultuuriministeerium eraldab üle 32 000 euro teatrialastele ettevõtmistele

30. oktoober, 2014

saarineni maja valjast 1 1Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas toetused teatrialastele sündmustele, üheksa projekti saavad riigieelarvelist toetust ühtekokku 32 375 euro ulatuses. See on tänavu neljas ehk viimane jaotus programmist „Teatrialased sündmused, programmid ja arendusprojektid“, mille kogueelarve oli 290 011 eurot.

Neljandast voorust jagus toetust nii Eesti ekspositsiooni viimiseks Prahas iga nelja aasta järel toimuvale rahvusvahelisele lavastuskunstisündmusele PQ’15 kui ka mitmete etenduskunsti-sündmuste korraldamiseks. Muuhulgas eraldab ministeerium 2600 eurot Piip ja Tuut Teatrile valgustehnika soetamiseks.

Kultuuriministeeriumi teatrinõuniku Hillar Seina sõnul võib kõigile neljale taotlusvoorule tagasi vaadetes öelda, et vajadus taolise toetusmeetme järgi on etenduskunstide valdkonnas suur. „Aasta jooksul saime 169 taotlust kogusummas 1,3 miljonit eurot, samas kui programmi eelarve oli 290 011 eurot. Seega pidi komisjon tegema iga kord põhjalikult kaalutletud ja keerulisi otsuseid, kuid selle tulemusel õnnestus toetada aasta jooksul kokku 63 projekti ja sündmust,“ ütles teatrinõunik. Ta täpsustas, et statistiliselt läks lõviosa ehk 60% toetussummadest festivalide korralduskulude katteks, kolmandik erinevate erialakonverentside, meistriklasside, haridusprojektide jaoks. Kümnendik toetussummadest läks väiketeatritele inventari soetamiseks, üksiklavastuste väljatoomise kulusid sellest programmist ei kaetud.

„Tegu oli omalaadi pilootprogrammiga, mis aitas meil tuvastada etenduskunstide valdkonna kõige teravamad projektitoetusvajadused. Tõsiasi, et festivalide korraldamisele kaasaaitamine osutus programmi kõige mahukamaks osaks, annab meile suunad toetusprogrammi järgmise aasta eesmärkide seadmisel,“ rääkis teatrinõunik Hillar Sein.

Kultuuriministeeriumi projektitoetus teatrialastele sündmustele, programmidele ja arendusprojektidele lähtus tänavu kolmest põhieesmärgist – etenduskunstide valdkonna arendamine, rahvusvahelistumine ning teadliku ja haritud publiku kasvatamine.