Kultuuriministeerium ootab muuseumide 2016. aasta tegevustoetuste taotlusi

18. detsember, 2014

Kultuuriministeerium avas taotlusvooru, kust on võimalik küsida tegevustoetust 2016. aastaks riigi asutatud sihtasutuste ja avalik-õiguslikele isiku muuseumidele ning  munitsipaal-ja eramuuseumidele. Toetuste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2015.

Kultuuriministeerium eraldab toetusraha rahvuskultuuri jaoks oluliste ainevaldkondade muuseumidele, kelle tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele. Toetatakse muuseume, kes tegutsevad aastaringselt ning kelle muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav. Toetuse saamiseks tuleb muuseumidel esitada pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga ning oluline tingimus on ka muuseumikogu eesmärgipärane täiendamine, mis lähtub muuseumi kogumispõhimõtetest.
Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust ning näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust. Arvesse võetakse ka kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu, kavandatavate publikatsioonide arvu ja nende sisulist põhjendatust, samuti kavandatavat muuseumikülastajate arvu. Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon lisaks muuseumi eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
Täpsemalt saab taotlusvooru kohta lugeda SIIT.
2015. aastal saavad tegevustoetust 17 muuseumi: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel, SA Ajakeskus Wittenstein (Järvamaa Muuseum), SA Eesti Tervishoiu Muuseum, MTÜ Eesti Trükimuuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseum, SA Eesti Vanatehnika Muuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Iisaku Muuseum, SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid, Kihnu Muuseum, Liivi Muuseum, Muhu Muuseum, SA Narva Muuseum, Okupatsioonide Muuseum, Tallinna Tehnikaülikooli muuseum, SA Uue Kunsti Muuseum ja SA Virumaa Muuseumid.
Lisainformatsioon siin.