Kultuuriministeerium toetab väliseesti ning rahvusvähemuste kultuuriühinguid

18. november, 2014

kulmin

Kultuuriministeerium kuulutab välja 2015. aasta kaks taotlusvooru: „Toetus väliseesti kultuuriühingule“ ning „Toetus rahvusvähemuste kultuuriühingutele“. Taotlused tuleb esitada detsembri keskpaigaks.

 

 Taotlusvooru „Toetus väliseesti kultuuriühingule“ eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades ning tõhustada infovahetust välis- ja kodueestlaste vahel.

Taotlusvoorust toetatakse väliseesti kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Toetatakse ka väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendõpet ning kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist, et valmistuda Eesti kultuuri suurüritustel osalemiseks. Lisaks saab toetust taotleda teabeseminaride korraldamiseks.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Täpsema info väliseesti kultuuriühingute taotlusvooru kohta leiab SIIT, tähtaeg 15. detsember 2014.

Taotlusvooru „Toetus rahvusvähemuste kultuuriühingutele“ taotluste esitamise tähtaeg on 18. detsember 2014.

Rahvusvähemuste kultuuri toetused aitavad kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis.

Taotlusvoorust toetatakse rahvusvähemuste kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning ühingute kultuuri- ja haridusalast täienduskoolitust. Toetust saab taotleda ka rahvusvähemuste ja eesti kultuuriühingute koostöötegevusteks ning info levitamiseks ja tõlketöödeks.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Täpsema ülevaate rahvusvähemuste kultuuriühingute taotlusvooru tingimustest leiab SIIT.

Samal teemal siin.