Kultuuriministeeriumi kunstigaleriide toetusprogramm ootab taotlusi

09. oktoober, 2013

Kul logo 1 72dpi veebKultuuriministeerium kuulutab välja toetusprogrammi „Kunstigaleriid” 2014. aasta jaotusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2013. Programmist toetatakse kunstigaleriide mittetulunduslikku näitusetegevust, arendustegevusi, galeriidele pakutavaid tugiteenuseid ning valdkonna ühisturunduse ja ekspordiga seotud tegevusi. Programmi eesmärk on toetada eesti kunstielu järjepidevust ja kunstigaleriide professionaalset arengut, sealhulgas rahvusvahelist võrgustumist.

 

Mittetulundusliku näitusetegevuse toetuse puhul toetatakse näitusetegevusega seotud produktsioonikulude, teavitustöö ning haridusprogrammide läbiviimisega seotud kulutusi ja galerii ekspluatatsioonikulude katmist, tingimusel, et kunstnikele on näituseruumide kasutus rendivaba.

Kultuuriministeerium kavandab 2014. aasta eelarvest kunstigaleriide programmile ligi 140 000 eurot.

Täpsema info toetusprogrammi kohta leiab siit.