Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks saab Juko-Mart Kõlar

15. august, 2013

 Foto: Terje Lepp/EPL-i arhiiv

Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks saab Juko-Mart Kõlar, kes asub sellele ametikohale 26. augustist.Foto: Terje Lepp/EPL-i arhiiv

Ministeeriumi kunstide asekantsleri Ragnar Siili sõnul pidas konkursikomisjon Juko-Mart Kõlari puhul tugevuseks valdkonna head tundmist, selgelt sõnastatud visiooni, laiahaardelist kontaktvõrgustikku ja kokkupuudet eri muusikastiilide ja valdkondadega. Kõlar on tegelenud viimastel aastatel aktiivselt eesti muusika ekspordi ja välismaal eesti kultuuri tutvustamise küsimustega, mis vajavad senisest olulisemalt suuremat tähelepanu ka riigi tasemel.

Juko-Mart Kõlar on lõpetanud Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia erialal ning omandanud magistrikraadi Sibeliuse Akadeemias kunstikorralduse erialal. Alates 2010. aastast õpib Kõlar EBS-is (Estonian Business School) doktoriõppes juhtimisteadust. 2012. aastal täiendas ta end doktoriõpingute raames Pariisis Sorbonne Ülikoolis.

Juko-Mart Kõlar töötab alates 2009. aastast MTÜ Eesti Muusika Eksport tegevjuhina ning alates 2011. aastast peab loenguid EBS-is muusikaettevõtluse alal. Ta on pianist Mihkel Polli mänedžer ning varem töötanud ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias teadurina.

Kõlar on pälvinud mitmeid stipendiume erialaseks täiendamiseks, sealhulgas SA Archimedese ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt.

Muusikanõuniku ülesandeks on analüüsida Eesti muusikaelu, muusikakollektiivide ja kontserdiasutuste tegevust, selgitada seal välja olulisemad kitsaskohad ning pakkuda välja võimalused nende lahendamiseks. Samuti osaleb nõunik muusikaelu ja -asutuste tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude koostamisel ning riikliku rahastamise põhimõtete väljatöötamisel. Muusikanõuniku ülesandeks on ka korraldada valdkonna toetusprogrammide tööd ja aidata kaasa Eesti muusikaekspordi edendamisele.

Ministeeriumile tuli hiljemalt 10. juuliks esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning kirjalik visioon Eesti muusikaelu olukorrast aastani 2018. Tähtajaks laekus ministeeriumile muusikanõuniku ametikohale üheksa avaldust.

Muusikanõuniku konkursikomisjoni kuulusid Rahvusooper „Estonia“ nõukogu esimees Eri Klas, Eesti Muusikanõukogu esindajana Peep Lassmann, MTÜ Eesti Muusikafestivalid esindaja Marko Lõhmus, MTÜ Eesti Muusika Arenduskeskus esindaja Marje Lohuaru, Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester direktor Kadri Tali, kultuuriministeeriumist kunstide asekantsler Ragnar Siil ning õiguse ja varahalduse asekantsler Marlen Piskunov.