Kultuuriministeeriumi uus seaduseelnõu kunstiteoste tellimiseks sai valitsuse heakskiidu

29. aprill, 2010
Kultuuriministeeriumis ettevalmistatud kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu kiideti tänasel Vabariigi Valitsuse istungil heaks ning saadetakse Riigikogusse esimesele lugemise. Uue seaduseelnõu eesmärk on rikastada avalikku ruumi ning kujundada inimsõbralikku ja harmoonilist elukeskkonda. Kultuuriminister Laine Jänese sõnul suunatakse eelnõu järgi üks protsent riigieelarvest avalike ehitiste investeeringuteks
ettenähtud summadest kunstiteoste tellimiseks.

“Eesti liigub oma kultuuripoliitikaga protsendiseaduse eelnõu vastuvõtmisel nende kultuurriikidele hulka, mis on pikka aega samalaadset põhimõtet rakendanud. Märkimisväärne on seegi, et seadus saab üheks oluliseks riigipoolseks toetusvõimaluseks kunstnikele ning ühtlasi toob avaliku ruumi rikastamine kunsti ka publikule lähemale,” ütles minister Jänes.

Minister Jänes usub, et Riigikogus kulgeb eelnõu menetlemine konstruktiivselt ning seadus jõustub 1. jaanuarist 2011.

Seaduseelnõu sätestab, kuidas ja mis viisidel avalik võim kunsti tellib, et see toetaks uute kunstiteoste loomist ning võimaldaks neid paremini siduda ehitatava hoonega.

Kunstiteos valitakse välja ideekonkursi käigus, kusjuures kaks kolmandikku žürii liikmetest peavad kuuluma kujutava või rakenduskunsti alal tegutsevasse loomeliitu. Erialaspetsialistide kaasamine on äärmiselt vajalik, et tagada ideekonkursi tulemusena tellitavate teoste kunstiline kvaliteet ja sobivus hoonesse.

Seadust rakendatakse siis, kui hoone püstitatakse, laiendatakse või rekonstrueeritakse riigiasutuse tellimisel. Kunstiteose tellimise kulu moodustab 1% ehitustööde hankelepingu hinnast. Seadus ei käsitle kohalike omavalitsuste ehitustegevust.

Kunstiteoste sihttellimine ja sellesisuliste programmide praktika on kogu Euroopas – näiteks Hollandis, Iirimaal, Suurbritannias aga ka mujal maailmas rakendatud ja laialt tuntud juba aastaid.

Ave Toots-Erelt
Avalike suhete osakonna juhataja
Kultuuriministeerium
6282 262
51 87 667
ave.toots-erelt@kul.ee