Kumu külastajad hindavad kunstimuuseumi kõrgelt

22. mai, 2014

Kumu Kumu külastajauuringu värskete tulemuste põhjal hindavad külastajad kunstimuuseumi kõrgelt. Külastajad on rahul nii näituste kui lisaprogrammidega, samuti teenindusega.

Kumu kunstimuuseum koostöös TNS Emoriga viis läbi külastajate rahulolu-uuringu, mille eesmärk oli saada ülevaade vahetust kliendikogemusest ja selgitada välja klientide ootused. „Uuringu tulemusena selgus, et 95% külastajatest on Kumu külastusega täiesti rahul või üldiselt rahul,” selgitas TNS Emori uuringuekspert Kaidi Kandla. „Üheksa külastajat kümnest julgevad soovitada Kumu sõpradele-tuttavatele ning on valmis muuseumi lähima aasta jooksul taas külastama.”

Kumu tugevad küljed klientide silmis on seotud kunstimuuseumi põhifunktsiooniga – külastajad hindavad kõrgelt näituste sisu ja mitmekesisust. Tagasi muuseumisse tooks külastajaid eelkõige märgilise tähtsusega väliskunstnike ja nn Pallase koolkonna kunstnike personaalnäitused, aga ka vaheldusrikkad ränd- ja teemanäitused ning maailmaklassi kollektsioonid.

Rahul ollakse ka kassa- ja garderoobiteenindusega ning haridus-, filmi- ja lisaprogrammidega. Oluline info on külastajatele lihtsalt leitav ja arusaadav, peamiseks allikaks on Kumu koduleht ja e-uudiskiri. Info levib ka suusõnaliselt ning rohke meediakajastuse ja reklaami kaudu.

Külastajad ootavad muuseumilt veelgi enam lisaväärtust pakkuvaid tegevusi – ekskursioonid giididega, kohtumised kunstnikega, käelised tegevused jms. Rohkem tähelepanu soovitatakse pöörata tööde juures olevate siltide loetavusele, muuseumihoones orienteerumiseks viitade lisamisele, muuseumi ligipääsetavusele ning muuseumipoe ja -kohviku hinnakirja paindlikkusele.