Kumu kutsub rahvusvahelisele sügiskonverentsile „Kunst ja reaalpoliitika”

24. oktoober, 2012

Kumu_Reedel, 26. oktoobril ja laupäeval 27. oktoobril 2012 kutsub Kumu kunstimuuseum kõiki huvilisi Kumu auditooriumisse 4. rahvusvahelisele sügiskonverentsile „Kunst ja reaalpoliitika”. Eesti Kunstimuuseumi korraldatav konverents analüüsib poliitiliste otsuste ja külma sõja poliitika mõju muutustele kunstis Teise maailmasõja lõpust kuni 1970. aastate lõpuni. Konverentsil osalemine on eelregistreerimisega ning kuulajatele tasuta. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

„Selle aasta sügiskonverentsi fookuses pole kunstiajalugu selle kitsamas mõttes, silmas peetakse laiemate ühiskondlike ja poliitiliste protsesside kaardistamist, mis on visuaalkultuurile otsustavat mõju avaldanud,” ütles Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme. „Ehkki konverents keskendub suures osas Eesti probleemidele, on selle laiem eesmärk käsitleda ja võrrelda poliitiliste otsuste tegelikku mõju kogu Kesk- ja Ida-Euroopa visuaalkultuurile.”

Konverentsi huvi on ühelt poolt suunatud poliitilistele ja psühholoogilistele mehhanismidele, mille abil kunsti suunati (NSV Liidus) ja mentaalsust töödeldi (Lääneriikide varjatud propaganda). Teiselt poolt käsitleb ta visuaalkultuuri kunstialasid – disaini, moodi unikaaltarbekunsti, massikultuuri jm, mida poliitika justkui otseselt ei kontrollinud ega käsutanud, aga mis oma arengus väljendasid kõige selgemalt ideoloogilise võitluse tagajärgi. Seeläbi loob konverents olulise platvormi külma sõja aegsest poliitikast ja ideoloogiatest mõjustatud visuaalkultuuri käsitlemiseks.

Külma sõja aegne kultuuripoliitika sõltus oluliselt riikidevahelisest reaalpoliitikast. Selle mõju ei tähendanud mitte ainult Nõukogude Liidu läbi viidud ideoloogiliste suuniste täitmist, vaid ka Lääneriikide vastupropagandat. See oli kas otsene ning seotud riiklike programmidega, näiteks USA näitused Moskvas, või kaudne, väljendudes Lääne massikultuuri muutuvas tähenduses Kesk- ja Ida-Euroopa maades. Kuigi nn sotsialismileeri maad erinesid oma kultuuripoliitika poolest ning Moskva tegi Nõukogude Liidu eri piirkondadele koguni erandeid, olid suured poliitilised mehhanismid ja meetodid siiski sarnased.

Konverents on osaks külma sõja aegse visuaalkultuuri ja poliitika suhteid käsitlevast sündmustesarjast. Siia kuuluvad ka Kumu kunstimuuseumis toimuv näitus „Mood ja külm sõda” ning osalus rahvusvahelises projektis „Kriitika ja kriisid. Kunst Euroopas alates 1945” (originaalis „The Desire for Freedom. Art in Europe since 1945”) Saksa Ajaloomuuseumi eestvedamisel, mis on ühtlasi 30. Euroopa Nõukogu näitus.

Registreerimine:
Maria Jäärats
konverentsi assistent
E-post: maria.jaarats@gmail.com

Konverentsi kava:
Reede, 26. oktoober kl 10.00–17.00

Alateema I: Läänepoolne manipuleerimine – teadlik või mitteteadlik? Siinse kultuuri mõjutamise strateegiad
Alateema II: Moskva poliitilised suunised. Piirid ja raamid

Laupäev, 27. oktoober kl 10.00–17.00

Alateema III: Kultuuripoliitilised võnkumised. Kuidas kohalik võim manipuleeris kunstiga
Alateema IV: Poliitilisest reaalsusest mõjutatud esemeline ja kujutav kunst

NB! Kõige värskema kava ja konverentsi visiooni leiate Eesti Kunstimuuseumi kodulehelt: 
http://kunstimuuseum.ee/et/teadust88/konverentsid-ja-seminarid/8-est/sisulehed/428-kunst-ja-reaalpoliitika

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.