Kunstiakadeemia rektori valimised

16. oktoober, 2009

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja rektori valimised.
Rektori tööülesandeks on Eesti Kunstiakadeemia juhtimine vastavalt ülikooliseadusele ja akadeemia põhikirjale ning sellega kaasnev vastutus. Rektor valitakse ajavahemikuks 5. aprill 2010 – 4. aprill 2015.
Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Kandidaate võivad esitada valimiskomisjonile teaduskondade nõukogud, teiste Eesti teadus- ja arendusasutuste nõukogud, vähemalt 1/5 akadeemia nõukogu liikmetest ühiselt, akadeemia korralised professorid (vähemalt 5 esitajat), akadeemia üliõpilasesindus, akadeemia ametisolev rektor ja endised rektorid. Iga esitaja saab osaleda ühe kandidaadi esitamisel.

Kandidaadi esitamiseks palume valimiskomisjonile esitada:
1)     esildis;
2)     kandidaadi kirjalik nõusolek;
3)     kandidaadi elulookirjeldus;
4)     koopia kandidaadi isikut tõendavast dokumendist.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 9. novembriks 2009, kella 16:30-ks Eesti Kunstiakadeemia personaliosakonda (Tartu mnt 1, 10145 Tallinn, ruum 312a) suletud ümbrikus märgusõnaga „Valimised”.

Täpsem teave rektori valimiste kohta telefonil +372 626 7306
või e-maili aadressil julia.leitsinger@artun.ee