Kunstigaleriid saavad taotleda Kultuuriministeeriumilt toetust näitusetegevuseks

17. jaanuar, 2012

kultminKultuuriministeerium kuulutab välja 2012. aasta taotlusvooru programmile „Kunstigaleriid“, mis võimaldab kunstnikele näituseruumide rendivaba või soodusrendiga kasutamist. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. veebruar.
Programmist toetatakse regulaarse programmiga kunstigaleriide mittetulunduslikku näitusetegevust: toetust saab kasutada galerii ekspluatatsioonikulude, näitusetegevusega seotud kommunikatsiooni- ja produktsioonikulude ning haridusprogrammide läbiviimisega seotud kulude katteks. Samuti saab toetust kasutada kunstigaleriide arendustegevusteks, sh koolituskulude, ürituste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulude ja näitusetehnika investeeringute tarbeks. Toetatakse ka ekspordiga seotud tegevusi.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud. Programmi üldeesmärk on eesti kunstielu järjepidevuse ja arengu tagamine ning rahvusvahelistumine.

Kultuuriministeerium eraldab programmile „Kunstigaleriid“ 2012. aastal 83 956 eurot.