Kunstikogu on väärt investeering

10. november, 2011

altLitograafiakeskuse algatatud tänapäevast kunsti tutvustav erileht “Minu esimene kunstikogu” avardab igaühe maailmapilti ning annab ettevõtetele uue idee panna alus oma esimesele väärtuslikule kunstikogule.“Minu esimene kunstikogu”on ajaleheformaadis kunstikogu, mis tutvustab aastatel 1991- 2011 loodud kunsti ning  täna tegutsevaid noorema põlvkonna kunstnikke. Leht ilmub igakuiselt Äripäeva ning Sirbi vahelehena, kuid on ühtlasi kättesaadav Loov Eesti veebist.

Uue ajalehe Minu Esimene Kunstikogu initsiaator ja elluviija on Eesti Litograafiakeskus ehk siis Kadri Alesmaa ja Jaak Visnap.Arvan, et paljudel inimestel on kappides suures koguses muusikat ja filme, raamatuid, fotosid, professionaalsete graafikute poolt kujundatud rahapabereid, on olemas ka korralikud veini, riiete-, jala- ja toidunõude kollektsioonid. Eneseteostuseks sobib tublil eestimaalasel ka soetatud korteri või eramaja sisustamine. Mina kutsun kõiki üles avastama kunsti – vanusest, soost ja staatusest hoolimata! „segitab Visnap.

“Minu esimene kunstikogu“ kutsub laialdasemalt suhestuma kunstiga, koguma kunsti kui ajatu väärtuse kandjat. Kuna paljud inimesed ei tea kunstnikke, ei käi näitustel, toob ettevõtmine koos ajalehega kunsti inimestele koju kätte. „Minu eesmärk on oma tegevusega juba üheksa aastat tutvustada inimestele kunsti köögipoolt ja tekitada diskussioone, millest kasvaks välja dialoog kunstniku ja rahva ning riigi vahel. See on minu panus eesti kunsti populariseerimisse,“ selgitab Visnap.

Projekti toetab Eesti Kultuurkapital ja mõned kaasaegse ellusuhtumisega ettevõtjad. Täna otsib MTÜ Eesti Litograafiakeskus lisaks uusi koostööpartnereid, kes soovivad investeerida tänapäevasesse kunsti, andes panuse lehe väljaandmisse. Koostööpartneritele pakub Litograafiakeskus võimalust luua iseendale või enda ettevõttele esimene kunstikogu, mis ajaga vaid väärtust kogub.

Ajalehega paralleelselt antakse koostööpartnerile üks graafiline originaalteos trükituna kivilitograafiatehnikas sellelt kunstnikult, keda kajastab ajaleht “Minu esimene kunstikogu”. Partnerilt ootame ühe- või mitmekordset panust ühele ajalehele, mida kasutatakse ajalehe “Minu esimene kunstikogu” väljaandmiseks. Kahtlemata on on võimalus panustada ajalehe väljaandmisse pikema perioodi vältel ja selle koostööprojekti käigus omandada hinnaline eesti kunsti kogu.

Tänaseks on ilmunud “Minu esimene kunstikogu” formaadi alt väljanded Peeter Alliku, Maarit Murka ja Laurentsiuse töödest.

Täpsem info partnerluse kohta MTÜ Eesti Litograafiakeskuse juhilt Jaak Visnapilt, litokeskus@gmail.com või telefonil  +372 5560 4631