Kunstivaldkonna riikliku toetusprogrammi „Kunstigaleriid“ tänavuse taotlusvooru tähtajani on jäänud nädal aega.

07. veebruar, 2012

kultminProgrammi üldeesmärk on eesti kunstielu järjepidevuse ja arengu tagamine ning rahvusvahelistumine. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist professionaalset mittetulunduslikku näitusetegevust, et võimaldada kunstnikele näituseruumide rendivaba või soodusrendiga kasutamist, samuti toetatakse galeriide arengu, ekspordi ja võrgustumisega seotud tegevusi.

Taotlusi saavad esitada Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

1. Regulaarse programmiga kunstigaleriide mittetulunduslik näitusetegevus
2. Kunstigaleriide arendustegevused
3. Ekspordiga seotud tegevused

Taotlused esitada Kultuuriministeeriumi toetuse taotluse üldvormil, millele on lisatud vajalikud dokumendid vastavalt alajaotusele:

Näitusetegevuse toetuse taotluse puhul kunstigalerii kahe möödunud aasta kommenteeritud näituseplaan, 2012. aasta näituseplaan ja kunstigalerii programmipõhimõtete tutvustus;

Arendustegevuste toetuse taotluse puhul galerii hetkeolukorra analüüs ja detailne tegevuskava;

Ekspordiga seotud tegevuste puhul ülevaade galerii senisest eksporditegevusest, detailne tegevusplaan ja partnerite kinnituskirjad.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2012.

 

Rohkem infot: http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x59x66x1922