Kunstnikupalga saajad otsustatud!

16. detsember, 2015

16.12.2015 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum), Anders Härm (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Kadri Laas (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele: Kaido Ole, Marge Monko, Kris Lemsalu, Mark Raidpere ja Anu Vahtra.

 

Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2015 laekus Eesti Kunstnike Liidule 73 taotlust. Kunstnikupalgale võisid vastavalt kriteeriumitele kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda erialasele loometööle. Kandideerimiseks ei ole vajalik kuulumine loomeliitu ja kandideerida võisid Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.

Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuli Eesti Kunstnike Liidule esitada loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja meediakajastustest; viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstnikupositsiooni; avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme järgneva aasta loominguliste eesmärkidega.

 

Taotluse hindamisel võttis komisjon arvesse eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani; taotluse esitaja haridust ja/või kogemust ning eelnevate aastate loomingulist tegevust; taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis; kunstnikupositsiooni ja kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis; mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peeti silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.

Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit lepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt oma erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate. Kunstnikupalga suurus aastaks 2016. on brutopalgana 1001 eurot (netopalk 805,86 eur), palga suurus arvestatakse komisjoni otsusele eelneva aasta keskmise palga kogukulu järgi.

 

Kunstnikupalka annab Eesti Kunstnike Liit välja koostöös Eesti Kultuuriministeeriumiga.