Küsitlus muusikavaldkonna rahvusvaheliste algatuste kaardistamiseks

17. juuni, 2014

Aastatel 2015–2018 investeerib riik täiendavalt raha rahvusvaheliste suhete edendamiseks muusika valdkonnas. Rahastu on seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi ning sellega, et 2018. aasta esimesel poolaastal on Eesti EL eesistuja.

EV 100 tähistatakse nii Eestis kui ka välismaal. Sel puhul on valminud lühike küsitlus, mis keskendub tegevustele väljaspool Eestit. Ankeedi eesmärgiks on kaardistada võimalikke ideid ning koostööpartnereid, samuti seniseid võrgustikke ja kontakte. Üks EV 100 / EL eesistumise rahvusvahelise programmi koostamise põhimõtteid on vaadelda terviklikult mitte ainult aastat 2018, vaid ka perioodi 2015–2017. See on ka põhjus, miks palume kirjeldada ka lähiaastate plaane.

Küsitlus ei eelda vastajatelt väga konkreetseid ideid, mille põhjal programm koostada. Eeskätt on oluline teada võimalikke algatuste tüüpe, riike ja sihtrühmasid. Samuti seda, milliseid tegevusi tuleb planeerida 2015–2017, et jõuda aastaks 2018 soovitud tulemuseni. Ideid saab välja pakkuda ning täpsustada ka edaspidi.

Ankeet asub siin: https://www.surveymonkey.com/s/5SJXR2C

Ankeet tuleb täita hiljemalt 30.06.2014.

EV 100 / EL eesistumise rahvusvahelise programmi koostab Riigikantselei koostöös Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-ga. Kõik küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressil jorma.sarv@riigikantselei.ee või tel 502 3343.