Küsitlus ühise Baltimaade kultuuriportaali vajalikkusest

29. november, 2010

2010. aasta kevadel leppisid Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministrid kokku vajaduses tugevdada Balti riikide vahelist kultuurikoostööd, seda eelkõige parema infovahetuse kaudu. Ette on valmistatud lühike küsimustik uurimaks arvamusi ühise kultuuriportaali vajalikkusest.

Läti Muusika ja Kunsti Toetusfondi eestvedamisel ja Läti Kultuuriministeeriumi toetusel on käidud välja idee ühisest Baltimaade kultuuriportaalist, mis lisaks ettevalmistamisel olevale kultuurikalendrile pakuks mitmesuguseid lisavõimalusi. Hetkel käib projekti ettevalmistamine ja tutvustamine erinevatele partneritele, sealhulgas on ideed käidud tutvustamis lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Ühist Baltimaade kultuuriportaali tutvustava esitluse (eesti keeles) saate alla laadida aadressilt: http://loomemajandus.edicypages.com/baltic-portal.

Projekti eestvedajad on ette valmistanud ka lühikese küsimustiku, et saada teada erinevate partnerite arvamusi ühise kultuuriportaali vajalikkuses. Palume teil võimalusel sellele küsimustikule vastata. Kokku on esitatud 10 küsimust, küsimustik on inglise keeles ning ankeedi täitmine ei tohiks võtta rohkem kui 5 minutit. Küsimustiku leiate siit: http://loomemajandus.edicypages.com/baltic-portal/questionnaire