Kutse osalema uuringus digitaalsest võrgustumisest loomemajanduses

26. juuli, 2010
Taavi Raidma on London School of Economicsis läbi viimas uuringut sotsiaalmeedia mõjust sotsiaalkapitalile. Uuringu üheks fookuseks on võetud loomemajandus ning selle jaoks andmete kogumiseks uurib Looveesti.ee portaali külastajate praktikaid. Elame ajastus, kus meie isiklikud kontaktvõrgustikud omavad järjest kasvavat rolli nii professionaalses kui ka personaalses elus. Pole harv ju olukord, kus õige tutvus loob võimaluse huvitavale töökohale asumiseks või näiteks viib kokku tulevase elukaaslasega. Samuti pakuvad tutvusringkonnad – nii otsesed kui ka kaudsed – võimalust tutvustada oma loomingut ja tooteid laiale ringkonnale. Sellised võrgustikud koos nendega kaasnevate ühiste normide ja väärtushinnangutega on tihti koondatud termini “sotsiaalkapital” alla.

Viimase kahe kümnendi jooksul on suur osa meist kolinud oma kontaktvõrgustikest digitaalsetesse keskkondadesse. Me kogume “sõpru” Facebookis, “järgime” huvitavaid tegelasi Twitteris ning ehitame professionaalset võrgustikku LinkedIn-is. Kuid kas ja kuidas mõjutavad need platvormid täpselt meie personaalset “sotsiaalkapitali” ja kuidas oleks võimalik neid platvorme tulusamalt kasutusse rakendada?

Küsitluse täitmine võtab aega ca 10 minutit ning asub aadressil http://bit.ly/sotsiaalkapital. Uuringu tulemused avaldatakse 2010.aasta sügisel.