Kutse piirkonda analüüsima

20. september, 2010
telliskivi loomelinnakHea inimene!
Kutsume Sind kaasa lööma oma ideede, arvamuste ja vaatlusoskusega, abiks
tuleb visioonikas meel, tahe asja arendada ja oskus osasid tervikuks liita.

Milles asi?
Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtlusamet on kutsunud ellu INTERREG IVC
projekti „*Creative Metropoles – Public Policies and Instruments in Support
of Creative Industries“* raames projekti, mille peamine ülesanne on
kaardistada ja analüüsida Põhja-Tallinna ühe kindla piirkonna
loomeettevõtluse ja kultuuriaktiivsuse tõmbekeskusi ning looma konkreetset
koostöö tegevuskava nende keskuste omavahelise koostöö ja kontakti
arendamiseks. Kaardistamine tähendab nii geograafilist ülevaadet,
tõmbekeskuste toime ja struktuuri kirjeldamist kui ka erinevate asutuste
omavahelise koostöö võimaluste leidmist ja esimeste sammude rakendamist
piirkondliku aktiivse koostöö käima lükkamiseks.

Mis piirkond?
Täna piirneb ala Kultuurikatla, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänava,
Ristiku ja Erika tänavaga kuni mererannani välja. Seega jääb vaadeldava ala
sisse kihisevad elutsentrumid nagu Kultuurikatel, Balti jaam ja turg,
Pelgulinn, Telliskivi Loomelinnak, varsti valmiv meremuuseum, uut rütmi
leidev Patarei vangla ning paljud teised pisemad tõmbenumbrid.

Miks seda vaja on?
Antud piirkond on suure potentsiaaliga saamaks tõeliseks loomemajanduse ja
kultuuriaktiivsuse mekaks, mida saadavad lisaks väga õdus linnakeskkond ja
mõnusad inimesed. Võimalus avaneda merele, kultuurikilomeeter, uue ideega
kasutusele võetud industriaallinnakud ja aktiivne kodanikualgatus on vaid
mõned punktid asjaolust, et antud piirkonnas on midagi erilist sündimas. Et
kogu see energia ja mõte kokku liita ning mõista täpselt,
kes-kus-mida-ja-kuidas teeb, selle jaoks ongi antud projekt ellukutsutud.

Mis täpselt toimub?
Projekti raames paneme kokku “töögrupi”, mis workshop-ide, ajurünnakute ja
välitööde vormis hakkab koostama nn analüüsidokumenti, mis sisaldab eespool
mainitud kaardistamist, konstruktiivset analüüsi ja konkreetset tegevuskava
koostöö arendamiseks tõmbekeskuste vahel. Manusest leiad pikema ja täpsema
tegevuskava, mis annab ette olulised ülesanded ja eesmärgid. Kuid “töögrupi”
meetod ja nägemus, “mida teha ja kuidas” võib vabalt töö käigus muutuda.
Lähtuvalt eelarve piiridest on “töögrupi” liikmetele ettenähtud ka tasu ja
projektist tulenevate kulude tasaarveldus.

Palun anna tagasisidet (aadressil herkko@telliskivi.eu), kas tahate
töögrupis osaleda ja seda enne 22.septembrit. Projekti töögrupis osalejate
arv on piiratud, kuid lähtuvalt projektist toimuvates töötubades,
ekskursioonidel, foorumitel on oodatud osalema kõik.

Esimene töögrupi kohtumine toimub vahemikus 20.-24.september Telliskivi
Loomelinnakus (kellaaeg ja kuupäev on täpsustamisel). 27.09-3.10 toimub kogu
piirkonna keskuste külastamine ja informatsiooni kogumine, millele järgnevad
oktoobris tiheda tööga workshopid tõmbekeskuste analüüsidokumendi ja
koostöötegevuskava loomiseks ja vormistamiseks.

Täpsustavate küsimuste korral kirjuta julgelt!

Head soovides,

Herkko Labi
+372 54555500
herkko@plektrum.eeherkko@telliskivi.eu
Plektrum Studio / Plektrum Festival / Telliskivi Loomelinnak

Projekti tegevuskava ja eeldatavad tulemused

I. TEGEVUSKAVA

Projekti teostamise esimene etapp – piirkondlike tõmbekeskuste analüüs ja nende vahelise koostöö arengu- ja tegevuskava loomine

1. Projekti eeltöö

–        Projekti tööplaani koostamine ja lähteülesande koostamine projekti teostajatele

–        Projekti teostajate leidmine workshop-idesse, töögruppide moodustamine

–        Projekti teostajate tutvumiskohtumise korraldus

–        Esialgne piirkondlike tõmbekeskuste kaardistamine loomeettevõtluse ja kultuuritegevuse valdkonnas. Tõmbekeskuste analüüsi kriteeriumite ja struktuuri loomine. (workshop)

 

2. Tõmbekeskuste külastus

–        Piirkondlike tõmbekeskuste külastamine, oludega tutvumine ja info kogumine koos kõikide projekti teostajatega ning kõikide huvilistega, kes soovivad ekskursiooni kaasa teha (välja saadetakse avalik kutse ja pressiteade) (ekskursioon-välitöö)

–        Töödokumentide vormistamine külastuste järel

 

3. Tõmbekeskuste kontseptsiooni, toime, piirkondliku tähtsuse ja potentsiaali hindamine (workshop)

–        Töödokumentide ja kogutud informatsiooni alusel kõikide tõmbekeskuste eraldi analüüs vastavalt kriteeriumitele

–        Analüüsi sisulise alusdokumendi vormistamine

 

4. Tõmbekeskuste vahelise koostöö arendamise võimaluste hindamine kõikide tõmbekeskuste vahel ja konkreetse tegevuskava koostamine koostöö suurendamiseks 2 tõmbekeskuse näitel (workshop)

–        Vastavalt tõmbekeskuste eraldi analüüsile nende vahelise piirkondliku koostöö arendamise võimaluste hinnang, samuti olemasoleva olukorra kirjeldus ning tõmbekeskuste endi nägemus piirkondliku koostöö suurendamise võimalustele ja vajalikkusele

–        Konkreetse koostööd suurendamise tegevuskava koostamine aastateks 2010-2012 kahe suurema tõmbekeskuse Telliskivi Loomelinnak ja Tallinna Kultuurikatel vahel.

–        Telliskivi Loomelinnaku ja Tallinna Kultuurikatla vahelise linnaruumilise ühendustee ideelahenduse konkursi koostamine ja väljakuulutamine. Konkursi võitja selgitamine.

 

5. Kirjaliku lõppdokumendi vormistamine lähtuvalt punkt 4-st ja analüüsi lõplik hindamine kõikide projekti teostajate poolt

–        Lõppdokumendi täisversiooni vormistamine koos pildilise materjaliga

–        Lõppdokumendi lühiversiooni vormistamine

–        Mõlemate versioonide kontroll, ettepanekute tegemine projekti teostajate poolt ning lõplik vormistamine koos üleandmisega projekti tellijale

 

Projekti teostamise teine etapp – 2010. aasta projektide elluviimine vastavalt arengu- ja tegevuskavale

1.      Ühiskohtumine kõikide piirkondlike tõmbekeskuste vahel, loodud analüüsi tutvustamine ning tõmbekeskuste vahelise koostöö alustamise ja suurendamise arutelu.

2.      Ühiskohtumine kahe suurema tõmbekeskuse esindajate vahel ning projekti käigus loodud koostöö tegevuskava kinnitamine ning 2011. aasta I poole tegevuste ajaline ja korralduslik kinnitamine.

II. EELDATAVAD TULEMUSED

Konkreetsed tulemid

1.      Kirjalik dokument, mis hõlmab piirkondlike tõmbekeskuste kaardistamist, nende toime ja kontseptsiooni analüüsi ning piirkondliku tähtsust, nende vahelise koostöö tänase olukorra kirjeldust ja sisult erinevaid orientiire koostöö suurendamiseks aastatel 2011-2012.

2.      4-5 workshop-i projekti töögrupiga projekti lõppdokumendi loomiseks.

3.      Avalik ekskursioon kõikidesse piirkonna tõmbekeskustesse.

4.      Ühiskohtumine kõikide piirkondlike tõmbekeskuste esindajatega nende omavaheliseks tutvumiseks, kontaktide loomiseks ja koostöö arendamiseks ning loodud dokumendi tutvustamiseks.

5.      Ühiskohtumised Telliskivi Loomelinnaku ja Tallinna Kultuurikatla esindajatega ühisosa leidmiseks ning koostöö tegevuste kinnitamiseks aastateks 2010-2012.

6.      Telliskivi Loomelinnaku ja Tallinna Kultuurikatla vahelise linnaruumilise ühendustee ideelahenduse konkursi väljakuulutamine ja võitja selgitamine koostöös Telliskivi Loomelinnaku ja Tallinna Kultuurikatla esindajatega.

 

Ideelised tulemid

1.      Tõmbekeskustes huvi äratamine piirkondliku koostöö suurendamiseks ja nn piirkondliku ühisosa loomiseks.

2.      Üldine tähelepanu suurendamine piirkondlike tõmbekeskuste olemasolule ja nende tegevuse tutvustamine.

3.      Kahe suurema tõmbekeskuse Telliskivi Loomelinnak ja Tallinna Kultuurikatel konkreetse tegevuskava läbi kahe tõmbekeskuse koostöö suurendamine ning seeläbi ka piirkondliku võrgustiku loomise ja arengu esimeste etappide arendamine.

4.      Alusdokumendi loomine, mis võimaldab vajadusel saada kiire ülevaade piirkonna tõmbekeskustest ja nende sisulisest analüüsist.