Kuu aega järgmise taotlusvooruni: Prototroni abil on valmimas viis leiutist

19. veebruar, 2013

prototronPrototüüpide loomise rahastamise fondi Prototron kahest taotlusvoorust on valmimisel kokku viis nutikat leiutist. Kokku on praeguseks esitatud 156 taotlust, jagatud on üle 46 000 euro. Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. märts!

 

Esimesest taotlusvoorust hindas ekspertkogu rahastuse vääriliseks järgmised projektid:

  1. Qminder (prototüübi maksumus 3100 eurot) ideeks on ehitada portatiivne ja nutitelefoniga suhtlev stend, mis aitab inimestel vältida tüütut järjekorras seismist. Stendi abil saab võtta järjekorranumbri ning näha nutiseadmes reaalajas oma kohta järjekorras ilma kohapeal viibimata.
  2. Shaka (prototüübi maksumus 11 640 eurot) ideeks on ehitada nutitelefoni audioliidesesse ühendatav tuulemõõtmisseade, mis aitab surfaritel ning  golfimängijatel  saada täpset ilmastikuinfot (sh õhurõhku, õhuniiskust jne).
  3. Formula Battery Management System (prototüübi maksumus 10 534 eurot) ideeks on välja töötada akupakk ja aku juhtimissüsteem, mida saab efektiisuse tõstmiseks kasutada näiteks elektrisõidukites, taastuvenergeetikas või valve- ja kontrollsüsteemides.

Teisest voorust lahkusid rahastusega:

  1. Fabulonia, kes saab Prototronilt 9 560 eurot, kasutab finantseeringut maailma esimese pilvetehnoloogial põhineva 3D printimise tarkvara arendamiseks. Tarkvara võimaldab ettevõtetel 3D printimistöid planeerida, tellida ja teostada ilma autoriõiguste või muu tundliku tooteinfo turvariskideta.
  2. Flydog arendab Prototronilt saadava 11 242 euro eest mereseiresüsteemi, mille abil saab merekeskkonnast automaatselt andmeid hankida. Praegu puuduvad head lahendused andmete saamiseks, sest laevadega merel käimine on kulukas ja satelliitide abil ei näe veepinna alla. Merekeskkonna pidevas muutumises olevate protsesside mõistmiseks arendab Flydog autonoomse seireplatvormi ja andmete haldamise süsteemi.

Praeguseks toimunud kaks Prototroni taotlusvooru on näidanud, et teostust ootavaid prototüüpide kavandeid jätkub ning ideede lennukuse ja kvaliteedi tase tõuseb.

Prototroni laekunud taotlusi hindavad eksperdid Priit Alamäe (Nortal), Pirko Konsa (Tehnopol), Robert Kitt (Swedbank), Yrjö Ojasaar (Publification.com), Andrus Oks (Eesti Arengufond), Jaanus Tamm (Defendec) ja Siemon Smid (Tallinna Tehnikaülikool).

Taotluse esitanud ideede hindamisel ja parimate selgitamisel lähtutakse prototüübi ärilisest potentsiaalist, uudsusest ja teostavast meeskonnast. Piiranguid ei ole seatud taotletavale rahasummale. Positiivse otsuse korral finantseeritakse prototüübi valmistamine idee autori plaani kohaselt.

Ekspertkogu vaatab taotlusi läbi neli korda aastas, järgmise taotlusvooru tähtaeg on 15. märts 2013. Prototron rahastu eesmärgiks on anda innovatiivsetele ideele reaalne kuju. Rahastu asutasid Swedbank, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool. Kolmel järjestikusel aastal toetatakse uusi nutikaid ideid 120 000 euro ulatuses.

Vaata lisaks Prototroni lehelt.