Kuulutatakse välja Mustamäe ülikoolilinnaku kuvandilooline konkurss

15. juuni, 2010
juuni2010_tty_logoTallinna Tehnikaülikooli, IT Kolledži ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise SA Tehnopoli kuvandiloolisel konkursil võivad osaleda kutselised arhitektid, disainerid, kunstnikud, kõrgkoolide õppejõud ja üliõpilased. Tööde esitamise tähtaeg on 15. september 2010. Konkursi juhiste ja alusmaterjalidega CDsid saab TTÜ peahoonest alates tänasest, 15. juunist.Read MoreRead MoreKonkursi võitja saab preemiaks 50 000 krooni, teine koht 30 000 krooni ning kolmas koht 20 000 krooni. TTÜ haldusdirektori Margus Leivo sõnul on eesmärgiks luua linnakuid ühendav ja pilkupüüdev keskkond. „Nii Tallinna Tehnikaülikool, mille detailplaneering on peaaegu realiseeritud, kui ka detailplaneeringu realiseerimisega alustav Tehnoloogiapark soovivad luua linnakutele ühtse kuvandi, mis annaks täiendava lisaväärtuse Eesti suurimale õppe-, teadus-, innovatsiooni- ja teadusrakenduskeskusele,“ kinnitab Margus Leivo.

Konkursitööd peavad integreerima TTÜ, IT Kolledži ja Tehnoloogiapargi sümboleid ja värve ning kohalikku koloriiti.

Konkursi üheks põnevamaks väljakutseks on rajada linnakut sümboliseeriv elektroonilis-kineetiline valgusobjekt Sõpruse-Ehitajate-Akadeemia tee ristumispunkti. Päikesepatareidel töötavad pargi- ja siseteede valgustid ning tuulejõul töötavad kineetilised märgid ja sümbolid – just neid ideid peaks konkursitööd sisaldama.

Luua tuleb jalakäijate ja jalgratturite liiklusskeem koos istepinkide, paviljonide, jalgrattaparklate ja jalakäijate sildadega (näiteks ülikooli peahoone-esiselt väljakult üle Ehitajate tee TTÜ spordihoonete juurde). Välja tuleb pakkuda lihtne ja vaimukas liiklemist hõlbustav siltide ning viitade süsteem.

Konkursitööd peaksid lähtuma olemasolevast haljastusest ja männimetsast. Seni haljastamata maa-aladele võib pakkuda täiesti uusi haljastustüüpe. Kindlasti tuleb arvestada olemasolevate TTÜ linnaku, IT Kolledži ja Tehnoloogiapargi alade detailplaneeringutega.

Konkursi juhiste ja alusmaterjalidega CDsid saab osta TTÜ peahoone fuajee infolauast 15. juunist kuni 16. juulini tööpäeviti kell 10.00-15.00. CD maksab 150 krooni.

Tööd tuleb esitada kas arvuti- või vabakäe joonistena, fotomontaažidena või arvutimanipulatsioonidena, vajadusel võib lisada makette.

Lisainfo
Igor Jakobson, TTÜ haldusosakonna juhataja, igor.jakobson@ttu.ee

Loov Eesti juunikuu uudiskiri: http://bit.ly/cdVaMF