Kuulutati välja ERMi kunstiteose tellimise ideekonkurss

23. detsember, 2014

Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutasid täna välja Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kunstihanke ideekonkursi, millega soovitakse leida ideelahendus ERMi uue hoone konverentsi- ja kinosaali lavafooni tekstiili kujunduseks ja teostuseks. Teos hakkab paiknema muuseumihoones aadressil Muuseumi tee 2, Tartu.

Loodav kunstiteos peab kandma ERMi vaimsusele ja rahvakultuuri pärandile toetuvat ideed. ERM on eesti rahvakultuuri kodu, mis on asutatud 1909. aastal. ERM on eesti rahvusliku identiteedi kandja ja edasiarendaja, olles samaaegselt järjepidev ning arengujõuline. Muuseum on läbi dialoogi vahendajaks erinevatele kultuurilugudele, kandes koostöö ja üldinimlike väärtuste vaimu.

Ideekonkursi kutse on avaldatud riiklikus riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register ning hanke viitenumber on 158458. Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 12. märts 2015 kell 10:00.

ERMi projektidirektor Peeter Maueri sõnul on hoone ehitustöödega jõutud juba nii kaugele, et majakarp on kinni ning käivad sisetööd. „Kunstihankes osaleda soovijatele on plaanis korraldada objektiga tutvumine kahel päeval: 7. jaanuaril 2015 kell 15:00 ning 25. veebruaril kell 15:00. Kogunemine toimub ehitusplatsi sissepääsu juures ning vajalik on eelnev registreerimine,“ selgitas Mauer.

Kunstihanke korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.