Leedu ministeeriumid tundsid Eesti loomemajanduse korralduse vastu huvi.

22. september, 2011

altLeedu ministeeriumid tundsid Eesti loomemajanduse korralduse vastu huvi.


 

Loov Eesti, Tartu Loomemajandusekeskuse ja Eesti Kultuuriministeeriumi esindajad käisid Leedu loomemajanduse assotsiatsiooni kutsel Leedus Eesti kogemust tutvustamas. Kuulajate hulgas oli esindajaid Leedu Majandusministeeriumist, loomeettevõtete  ja loominguliste liitude juhte.

Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Jorma Sarv  tutvustas loomemajanduse  korraldamise põhimõtteid Eestis ning jagas selgitusi, kes ja mil moel loomemajanduse arengule meil õla alla panevad. „Suure tõuke loomemajanduse arengule andis Eestis see, et Eestil õnnestus saada loomemajanduse toetamiseks raha  Euroopa Liidu struktuurifondidest,” ütles Jorma Sarv. Rahastamise küsimused tundusidki pakkuvat kuulajatele suurimat huvi.

Tiiu Allikmäe Loov Eestist andis ülevaate loomemajanduse teadlikkuse tõstmisest, Loov Eesti  tegevustest ja tulemustest.  Kõige suuremat huvi tekitasid kuulajates Loov Eesti  kogemused suhtlemises poliitikutega , sealhulgas seminarid, debatid ja väljasõiduistungid.

Külli Hansen Tartu Loomemajanduskeskusest tutvustas keskuse tegevust nii  inkubaatori na kui ka arenduskeskusena. Päris võrreldavaid organisatsioone Leedus küll pole, kuigi loomeettevõtetele erinevates vormides tuge osutatakse.

Aasta alguses käis Loov Eesti  koos Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Loomeinkubaatoriga oma tegemisi tutvustamas Riias, Eesti, Läti ja Leedu kultuuri- ja majandusalasel kohtumisel.

Eesti, Läti ja Leedu loomemajanduse  ülevaatega saab tutvuda SIIN.