Liitu Entrumiga ja aita noori!

12. oktoober, 2010
altLoov Eesti, Eesti Energia ja Sihtasutus Entrum kutsuvad loomemajanduses tegutsejaid juhendama noori ettevõtlikkuse arenguprogrammis Entrum. 25. oktoobril 2010 alustab Ida-Virumaal iga-aastane noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud programm Entrum, mis õpetab noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne ning loob võimalusi viie erineva valdkonna, sh loomemajanduse, huvitavamate ja edukamate ettevõtete “köögiga” tutvumiseks ja nende käivitajatega kontaktide loomiseks. Lisaks sellele saavad noored tuge oma esimese ettevõtliku idee genereerimisel ja realiseerimisel.  Programmis osaleb üle 500 noore vanuses 15-17.

Kutsume üles loomemajanduses tegutsejaid tutvustama noortele loomemajanduse valdkonda.

Selleks on Sul järgmised võimalused:
1.    osalemine Entrum programmis põhimentorina (juhendajana) programmi 8 õppesessiooni läbiviimisel koos rahalise kompensatsiooniga
2.    osalemine Entrum programmis külalismentorina noorte projektide juhendamisel;
3.    oma ettevõtte tutvustamine noortele Entrum loomemajanduse labori meistriklasside raames;
4.    noorte loomemajanduse projektide konkursi žürii töös osalemine, sh parimate loomemajanduse projektide autasustamisel.

Ettevõtlikkuse sessioonid  toimuvad kord kuus Ida-Virumaal oktoobrist maini kord kuus, enamasti laupäeviti. Kõigil sessioonidel on sünkroontõlge.

Mida saad projektist Sina?
1.    võimaluse rääkida kaasa valdkonna arendamisele aidata uuel loomemajanduse ettevõtjate põlvkonnal kasvada;
2.    oled nähtav Entrum koduleheküljel, materjalides ja turundustegevuses, sh Entrum ajalehes, sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, V Kontakte, YouTube), reklaamklipis, Entrum TV reportaažides, sessioonide visuaalsetel reklaammaterjalidel ning Entrum noorteprojektide konkursil;  
3.    saad kasutada Entrum partneri staatust kommunikatsioonis;
4.    tutvustada ennast ja oma valdkonna tegevust läbi juhendamise ja meistriklasside noortele;
5.    uusi kontakte teiste Entrumi partneritega

Entrum raames on ettenähtud kompensatsioonid mentoritele ja meistriklasside juhendajatele.

Teie küsimustele ja ettepanekutele vastab:
Darja Saar, tel. 55656392, info@entrum.ee
Vaata lisa www.entrum.ee ja Facebookis