Loomeettevõtjad näevad kasvu ekspordis

17. veebruar, 2012

creative_childLoomeettevõtted avaldavad teistele sektoritele võimendavat efekti, muudavad paigad atraktiivsemaks ja näitavad oma arengutega teistele trendid kätte, leidis Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudi (ETI) poolt läbi viidud väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsüklite uuring.


Uuringust selgus, et loomeettevõtete grupp on mitmekesisem kui esialgu eeldati. Välja toodi kolm põhilist gruppi: nn kasvuettevõtted, kasvutunnustega ettevõtted ja elustiiliettevõtted.

Uuring näitas, et loomeettevõtete kasvamine on  teistsugune – nad ei pruugi kasvades muutuda sarnasemaks tavaettevõtjatega. Kui suurem (tava)ettevõte on oma korduvate tegevuste põhjal efektiivne, siis loomeettevõtted on innovaatilisemad, nende produktid on kordumatud ja  nende sisene tööjaotus pole nii selge. „Nad ei soovi muutuda „vabrikuks”. Pigem seostatakse kasvu rahvusvahelistumisega,” ütles ETI juht Erik Terk.

Loomeettevõtjaid iseloomustab eneseteostuse keskne motivatsioon, ühe ettevõtja kesksus ja vähene rollijaotus. Nende toimimisel on võtmetähtsusega võrgustikud, paljud ettevõtted ei tahagi saada suuremaks. Loomeettevõtjad on uuringu järgi laiemate sotsiaalsete huvidega, neid ühendab keskmiselt kõrgem keskkonnateadlikkus. Oma edu hindavad nad mitterahaliste näitajate alusel, pigem on neile oluline tuntus ja tunnustatus.

Konkurentsieeliseks peavad loomeettevõtted unikaalsust, mitte hinda. Hinnakujunduse mudel on neil kombineeritud ja raskesti määratletav. „Sageli on hinda ette väga raske määrata, sest see sõltub nende loomingu tuntusest ja edust,” rääkis Terk ja lisas, et see teeb tavalise ärikonsultandi elu loomeettevõtte toetamisel väga keeruliseks.

Uuring viidi läbi Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse, Tartu Loomemajanduskeskuse, Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimusel.

Vaata uuringu lühikokkuvõtet SIIT