Loomeettevõtlus on rahvusvahelise majandusmudeli osa

22. juuni, 2012

kylliki_ETI_konverentsil

“Oluline on loomemajandus tugevamalt siduda teiste majandusharudega, et selle potentsiaali maksimaalselt ära kasutada,” ütles Külliki Tafel-Viia Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi 20. aastapäeva seminaril. Loe edasi »


Eesti Tuleviku-uuringute Instituut on viimase kümne aasta jooksul loomemajanduse teemadel mitmeid uuringuid läbi viinud. ETI teadur Külliki Tafel-Viia sõnul on teadlikkus loomemajandusest kui majandusharust üsna selgelt tänaseks inimeste teadvusesse jõudnud. “Eestis on loomemajanduse arengut mõjutanud tegelikult kolm aspekti. Esimesena hakkas loomemajandust arendama Suurbritannia ning läbi Briti Nõukogu muuhulgas ka Eestis nö. ideoloogia maaletooja,” rääkis Tafel-Viia. “Teiseks on meid mõjutanud Põhjamaad, kus elamusmajandusele on suurt rõhku pandud. Kolmas aspekt on meie enda sotsiaalmajanduslik ruum ning kultuuritegelaste aktiivne ühiskonnaelus osalemine,” lisas Tafel-Viia.

Majanduskasvu võtmes on loomemajandust mõistlik integreerida enam teiste majandusharudega. “Uuringust „Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel“ ilmnes, et loomeettevõtjate seltskond on märksa kirjum kui seni arvatud ning tegu ei ole sugugi pelgalt elustiiliettevõtetega. Väga suur hulk ettevõtjaid on kasvule ning ekspordile orienteeritud. Seega, kui soovime arendada rahvusvaheliset majandusmudelit, on loomeettevõtlusel siin oluline roll kanda,” lõpetas Tafel-Viia.

Loov Eesti soovib Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudile õnne ning edu edaspidises töös!