Loomeettevõtluse arendamise rahvusvahelised kogemused Tallinnas

02. august, 2011

alt19.-21. oktoobril toimub Eestis Euroopa suurim loomemajandussündmus – rahvusvaheline konverents Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy. Konverents keskendub seekord just loomeettevõtluse eri aspektidele.

 

Peale majanduskriisi on aga hakatud põhjalikumalt juurdlema loomemajanduse tegeliku rolli üle ja lähenema sellele hoopis poliitilisel tasandil. See nõuab  uuenenud lähenemisviisi, kuidas me toetame loomingulisi ettevõtjad, kuidas me loome seoseid kultuuri ja majanduse vahel ning lisaks on vaja välja töötada veelgi sihipärasem tegevuskava, mis  annaks linnadele ja teistele piirkondadele võimaluse arendada loomemajandust rahvusvaheliselt nende endi tingimusi arvestades.

Kolme päeva jooksul  käsitletakse loomeettevõtluse rolli innovatsiooni ja majanduse konkurentsivõime eestvedajana, tuuakse näiteid, kuidas on erinevad piirkonnad saavutanud edu luues loomeettevõtjatele paremaid tegutsemistingimusi, arutletakse koostöövõimaluste üle nii loomekeskkondi luues kui ka rahvusvahelist koostööd soodustades. Eraldi võetakse tähelepanu alla loomingulised talendid ja kunsti ning loomeettevõtluse ühendamise võimalikkus ning loomeettevõtluse uued mudelid.

Konverentsi tulemusena on kavas vastu võtta olulisemaid seisukohti kajastav manifest.

Kolmepäevasele konverentsile on oodata esinduslikke esinejaid Brasiiliast Inglismaa ja Austraaliani. Programmijuht ning moderaator on Euroopa juhtiv ekspert loomemajanduse valdkonnas Tom Fleming. Esinejatest väärivad välja toomist veel  Andrew Senior, Jerry Liu, Ana Carla Fonseca. Eesti esinejatest võtab sõna  ettekandega “Seizing the Moment: Creative Entrepreneurship in Estonia” Joel Volkov.

Rohkem infot konverentsi programmi ning esinejate kohta leiate www.creativeestonia.eu, ühtlasi saab sellel lehel ennast osalejana kirja panna. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ka ekskursioonidele Tallinna ja Tartu loomekeskustesse.

Konverentsi korraldab EAS koostöös Loov Eesti,  Kultuuriministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Konverentsi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.