Loomeinimesed pakuvad piirkondade probleemidele atraktiivseid lahendusi

21. oktoober, 2011

altKõige olulisem aspekt piirkondade kiireks ja efektiivseks arenguks on valdkondadeülene koostöö, leiti Tallinnas eile alanud konverentsil Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy. Konverentsi korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Loov Eesti, Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Konverentsil arutleti põhjalikult loomemajanduse rolli üle linnade ja piirkondade arendamisel. Parima arengumudeli leidmiseks soovitati piirkonda käsitleda tervikuna, kaasates nii kõiki võimutasandeid, kohalikke elanikke kui ka ettevõtteid.

Disainmõtlemine on väga oluline kaasaegne tööriist, mis aitab poliitikakujundajatel mõista tervikpilti olukorras, kus avaliku sektori teenuste pakkumise võimekus on piiratud.  „Tegelikult on kõige olulisem, milliseid disaini puudutavaid otsuseid tehakse. Tänane pilt on see, kus 18. sajandi organisatsioonid seisavad silmitsi 21. sajandi probleemidega. Me vajame muutust süsteemis,“ rääkis Dan Hill, Soome Innovatisoonifondi Sitra poolt finatseeritud Helsinki Design Labi üks võtmeisikutest.

Piirkondade ja linnade disainiprotsessi ellu viies on oluline erinevate olemasolevate osapoolte kaasamine, loovressursi ning kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste õige kasutamine. „Suhtlemine erinevate tasandite vahel võib olla üsna keerukas ja aeganõudev ülesanne. Soovitame julgelt kasutada vahendaja rolli erinevate osapoolte suhtluse hõlbustamiseks, näiteks avaliku sektori ja loomeinimeste vahel, sest nende arusaamad ja keel on väga erinev. Rõhutame, et sotsiaalne kapital on vähemalt sama oluline, kui majanduslik kapital,“ arvas Dick Penny kultuuri- ja loomekeskuse Watershed juhataja Bristolist.

Loomeinimesi kaasates võib jõuda atraktiivsete lahendusteni, mis erinevaid sihtgruppe rahuldavad. Näiteks oli Rootsis Hallandi maakonnas pika aja jooksul probleem rannas ööbivate ning parkimiseeskirju eiravate surfihuvilistega. Selle asemel, et üleastujaid karistada, loodi surfiarmastajatele sobiv taristu-  parkla ning elamispinnad. Seni tülikate surfihuviliste jaoks korraldab piirkond iga-aastast surfarite kokkutulekut. Tänu nendele tegevustele kasvas piirkonna elanikkond hulga ettevõtlike elanike näol. Samuti sai kohalik ülikool surfihuviliste näol uusi tudengeid.  „Majanduslikult osutus kasulikuks probleem loominguliselt lahendada,“ ütles Johnna Skantze probleemi lahendanud loovühendusest Generator.

www.creativeestonia.eu lehel on leitavad kokkuvõtted esitlustest ning pildimaterjal.