Loomemajandus annab ettevõtlusele lisaväärtust üle Euroopa

04. detsember, 2013

CrossInnovationTallinna linn osaleb projektis “Cross Innovation”, mille eesmärk on luua uusi koostööprojekte loomesektori ning traditsiooniliste ettevõtete vahel üle Euroopa. Loov Eestil on rõõm valida projekti kümme Eesti ettevõtet, kellel on potentsiaali rahvusvahelise koostöö abil enda ekspordivõimekust kasvatada.

Pikas perspektiivis kõige olulisem projekti funktsioon on luua sobiv keskkond sihtlinnades loomemajanduse arenguks ning ristinnovatsiooni tekkeks, mis looksid soodsa pinnase kiiremaks majanduse arenguks. Selleks on vaja kohalike omavalitsuste toetust ning teema olulisuse mõistmist, tihtipeale ka füüsilist kohtumispaika. Tallinna linn kasutab projektist saadavat sisendit uue ettevõtluse ning innovatsiooni arengukava koostamisel, mille eesmärgiks on veelgi laiemalt ning kontsentreeritumalt ettevõtlust igas sektoris edendada. Projektis osalevad peale Tallinna veel Birmingham, Amsterdam, Rooma, Berliin, Warsaw, Vilnius, Stockholm, Linz, Lisbon ja Pilsen.

Cross Innovation projekti raames leiab aset põnev matchmaking, mis reaalselt viib omavahel kokku loomeettevõtjad ning kasvusektori ettevõtjad, kes üheskoos looksid uusi tooteid ja teenuseid või arendaksid olemasolevaid konkurentsivõimelisemaks. Iga linn leiab projekti tingimustele vastavad ettevõtted, kellest viis on loomettevõtjad ning ülejäänud viis muu sektori ettevõtjad, kes soovivad loomeettevõtetega koostööd teha. 

Kokku tekib koostööst huvitatud ettevõtetest andmebaas, kuhu kuulub 110 ettevõtet 11-st linnast. Iga linna esindajad leiavad parima koostööpotentsiaaliga ettevõtted, mida rahvusvaheliselt tuvustada ning mis ootuste kohaselt peaks viima uute põnevate rahvusvaheliste äriprojektideni. Parimad ettevõtted kohtuvad märtsikuus Berliinis kohtumisüritusel.

Projekti eestvedajad on loonud ristinnovatsiooni alusdokumendi Cross Innovation Manifesto, mida saab lugeda ja toetada siin: http://www.cross-innovation.eu/practices/manifesto/